Heineken NAAR DE BOLLEN iig IpsMffi Heineken- t Is altijd weer Een pakket reclamemateriaal, waaruit we hier een kleine greep doen, staat u voor deze recreatie- markt ter beschikking. De omslagfoto doet ons denken aan het overbekende lied „Naar de bollen. van Louis Davids, het recreatielied uit de dertiger jaren. Ook thans nog trekken jaarlijks hon derdduizenden mensen naar de bol lenstreken om van dit kleurige schouwspel te genieten. Het bedrijven van recreatie in 1968 is, vergeleken met de dertiger jaren, aanzienlijk toe genomen. Kon men toen nog rustig in zijn Fordje rondtuffen, tegenwoordig heeft men vaak het gevoel zich te midden van een volksverhuizing te be vinden. Zakelijk gezien is de recrea- tiemarkt anno 1968 dan ook een mas sa-markt geworden, die nog steeds groeit. Thans zijn er miljoenen Nederlan ders, die een of andere vorm van re creatie zoeken; de schattingen voor 1999 zijn dat dan hun aantal wei- om aan deze snel groeiende markt aandacht te schenken. In het bijzonder zullen horeca- en campingbedrijven de invloed van de nog steeds toenemende recreatie- drang ondervinden. Praat met uw afnemers over deze groeiende markt en de kansen die hier voor hen liggen. Met Heineken bier hebben zij een sterk internationaal merk in handen, dat door miljoenen mensen gedron ken wordt. Het merk zegt de toeris ten genoeg, maar dan moeten zij wel kunnen zien, dat uw afnemer het ver koopt. Niet in alle horecabedrijven en cam pingwinkels is dat het geval. Onze vertegenwoordigers zullen u graag daadwerkelijk steunen om, waar nodig, daarin verbetering te brengen. Zoals u zich misschien nog herinnert zegt Louis Davids in het reeds ge noemde liedje over de bollen ook: ,,Want die zie je maar éénmaal per jaar!" Dit geldt (we hebben in Ne derland helaas géén wintersportoor den) ook voor de toeristen. Reden te meer om tijdig aandacht te schenken aan deze jaarlijks terugke rende extra markt. Wij vertrouwen erop, dat door onze gezamenlijke inspanning de resulta ten van het zomerseizoen 1968 een succes zullen worden. 6et y om omzet

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1968 | | pagina 5