Ook ik haal Heineken Heineken Heineken Heineken Heineken EEN NIEUWE VERPAKKING De heldergele, altijd schone kratten lenen zich bij uitstek voor een opvallende display. Toch moet men de handel in de gelegenheid stellen indien de consument daarom zou vragen zijn af nemers uitsluitend 50 cl flessen te leveren. Uitgaande van de vorenstaande overwegingen zou men bijvoorbeeld twee dingen kunnen doen: 1) De 50 cl fles onbeperkt aanbieden in een beperkt gebied (regionale levering). 2) De 50 cl fles beperkt aanbieden in een onbeperkt gebied (distributie). Aangezien distributie het leveringspatroon van de han del aan zijn afnemers sterk verstoort en aanleiding zou geven tot vele extra complicaties tussen groothandel en detailhandel hebben wij gekozen voor regionale intro ductie. Wij geloven dat het u en uw wederverkopers door deze wijze van introductie mogelijk zal zijn het be langrijke omzetaandeel in de pul geruisloos om te scha kelen naar de 50 cl. fles. Wij zijn derhalve begonnen met de introductie van de 50 cl fles door de groothandel in de provincies Zuid- Holland, Zeeland en Utrecht. Alhoewel uitbreiding van dit gebied afhankelijk is van de mate van vervanging van de 45 cl pul en van de aanmaak van de door ons zelf ontwikkelde plastic krat, vertrouwen wij er op dat wij binnen niet al te lange tijd De nieuwe krat heeft een vakverdeling en een speciale bodemcon structie. de leveranties geleidelijk tot geheel Nederland kunnen uitbreiden. Tenslotte willen wij u nog enige technische details en voordelen over de nieuwe verpakking geven: 20 flessen per krat 54 kratten per pallet toename bieropslag per pallet: 19% afname gewicht krat (vol): 31% afname gewicht per pallet (met krat): 11 gewicht pallet met kratten 50 cl flessen: 1072 kg geen uitvallen van bodems geen vuil of glasscherven door nieuwe bodemcon structie ruimtebesparing in de auto per krat vloeroppervlak: 26%.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1968 | | pagina 3