Wanneer dit nummer van „Het meest getapt" verschijnt, is onze 50 cl fles sinds ruim een week in enige provincies van ons land verkrijgbaar. EEN NIEUWE LENTE Voor de detailhandel betekent de geprijsde kroonkurk een belangrijke tijdbesparing in de winkel. Wij hebben u reeds eerder bericht, dat wij menen dat met een abrupte, vervanging van de 45 cl pul geen van ons gebaat is. Het streven naar geleidelijke vervanging is erop gericht de consument de gelegenheid te geven met dit nieuwe flestype vertrouwd te raken. De mate van directe acceptatie van de 50 cl fles als vervanger van de 45 cl pul door de consument is moei lijk vooraf te meten. Het is onwaarschijnlijk dat de nieuwe verpakking de oude reeds direct volledig zal vervangen. Dit is één reden waarom de pul voorlopig nog op de markt zal moeten blijven. Een tweede reden ligt in het feit dat een vervanging in eens het afdanken van het volledige pullenpark met zich mede zou brengen, hetgeen voor ons een enorme investering zou betekenen in nieuwe flessen en een enorme verspilling van oude flessen. De. laatste reden om niet direct de pul uit de markt te nemen ligt in het feit, dat wij een speciale plastic bier krat hebben laten ontwikkelen, waarvan de aanmaak in de benodigde hoeveelheden zoveel tijd kost dat wij voorlopig de verpakkingen wel naast elkaar moeten voeren. Heineken ontwikkelde zelf een speciale plastic krat, die vele voor delen heeft. De nieuwe 50 cl fles: sierlijk, lichter dan de pul en toch een grotere inhoud. Het zal u wellicht onder andere uit persberichten bekend zijn, dat in het kader van een verdergaande normalisatie van flestypen in de Euromarkt, het de bedoeling is dat de Nederlandse brouwerijen de 45 cl pul in de toekomst gaan vervangen door 50 cl flessen. Na een uitvoerige markttest van fles en omverpakking geloven wij, dat langzamerhand het tijdstip is aangebroken om geleidelijk tot vervanging van de pul over te gaan. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1968 | | pagina 2