?J.W aandacht voor een nog steeds groeiende H 'SSB» j£ 4 Niemand zal durven beweren, dat het in de bierhandel een dooie boel is. Integendeel, het leeft en beweegt aan alle kanten. Soms hebben deze bewe gingen zelfs het karakter van verrassende, keiharde realiteiten, die zómaar voor je neus staan en er niet tegen opzien, baldadig te schoppen tegen on beschermde schenen van zelfgenoegzaamheid. Met onbeschermde schenen wage men zich echter liever niet in een cupwedstrijd en gaat het in het zakenleven eigenlijk niet altijd om de cup van het bestaan? Moeilijke wed strijden, inderdaad, maar als men zich van zijn eigenwaarde bewust is, als men op de hoogte blijft van de zich steeds wijzigende spelregels, als men de kunst van samenspel verstaat en initiatieven weet te ontplooien, wel, dan zijn er toch nog vele goals te scoren! Wie had vijfentwintig jaar geleden kunnen denken, dat onze oudste markt, het horecabedrijf, nog eens zulke spectaculaire wijzigingen zou ondergaan? Wie had toen fiducie in dancings, sportvelden, snack- en discobars als ver kooppunten voor bier? Wie vervolgens heeft de enorme ontwikkeling voorzien in de winkelsector? Heel voorzichtig zouden wij nu misschien als Heineken mensen mogen fluis teren: „Wij", maar dat zou onbescheiden klinken en bovendien niet geheel waar zijn. Inderdaad hebben wij bij de oprichting van onze huisverbruik- afdeling bepaalde verwachtingen gehad, maar deze zijn vele, vele malen overtroffen! En nu is er weer een markt in volle ontwikkeling. Zij wordt gevormd door de veelsoortige bedrijven, die men pleegt samen te vatten onder het hoofd „kampeerbedrijven": tentenkampen, maar ook caravanterreinen, bungalow kampen, forensenkampen, kampeerboerderijen enzovoort. Wij zien hier ongeveer hetzelfde als bij de winkelverkoop in zijn prilste stadium: De omzetten zijn nog niet zo héél groot. Er zijn talrijke exploitan ten, die evenals tóen vele winkeliers geen heil zien in de bierver koop. Maar anderen zijn er, die er langzamerhand plezier in krijgen en vinden, dat zij in het toch al zo korte seizoen best een extra winst kunnen gebruiken. Er zijn zelfs al „uitschieters", verrassend hoge omzetten, wed ijverend met menige „jaarzaak". Er zijn talloze bewijzen, dat ook in een campingbedrijf met bier iets is te bereiken, wanneer men er werk van wil maken. Daarbij moeten wij ons voor ogen houden, dat er in Nederland op het ogenblik zo'n 4000 campingbedrijven zijn, plaats biedend aan 500.000 per sonen. Volgens verwachtingen van de Kampeerraad zal laatstgenoemd aantal tegen 1980 zijn toegenomen tot 800.000! Daarom leek het ons de moeite waard in dit extra nummer van „Het meest getapt" nogeens evenals wij dit vorig jaar hebben gedaan de aandacht te vestigen op deze nog maar half ontgonnen en dus in belangrijk heid steeds toenemende vakantie- en recreatiemarkt. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1968 | | pagina 22