„INDOOR BRABANT" 1968 INTERNATIONAAL CONCOURS HIPPIQUE VAN LEEUWEN'S GROOTHANDEL IN VERNIEUWD PAND Foto 1 Op 8, 9 en 10 maart j.l. vond in de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch voor de tweede maal het ruiterfestijn Indoor Brabant plaats. Dat het vorig jaar gehouden concours hippique een groot sportief succes is geweest, bleek dit jaar zeer duidelijk uit het sterke deelnemersveld en de grote belangstelling van het publiek. De immens grote Brabanthal was op zaterdag tot de nok toe bezet en de toeschouwers (zie foto 1), kregen in dit internationaal puissance spring concours een felle strijd te zien. Na de derde barrage bleven drie com binaties over, te weten de befaamde Duitse ruiter Alwin Schockemöhle met Donald Rex, de Franse ruiter Chabrol met Nacarra en de Engels man Harvey Smith met O'Mally. Harvey Smith was de enige die erin slaagde zowel de 2.10 m hoge muur als de 1.80 m brede en 1.95 m hoge oxer foutloos te nemen. Schockemöhle maakte op beide hindernissen een fout, terwijl Chabrol alleen de oxer miste. Vierde werd de Nederlandse combinatie Tjeerd Veldstra met L'Es- poir, die in de derde barrage werd uitgeschakeld door een weigering, die hem op drie strafpunten kwam te staan. Foto 2 toont hoe onze di recteur, de heer W. Kloppenburg, aan Harvey Smith de welverdiende, door Heineken beschikbaar gestelde beker overhandigt. Na afloop van het puissance springconcours om de grote prijs van Brabant werden deel nemers, organisatoren en officials ont vangen in de feestelijk versierde kan tine van de brouwerij. De sfeer tijdens deze bijeenkomst getuigde er van, dat de gasten zich bijzonder thuis voelden en de gastvrijheid van Heineken bijzonder op prijs stelden. Foto 2 - Gefeliciteerd! 's-Hertogenbosch mag werkelijk trots zijn op dit evenement, dat belooft uit te groeien tot een traditie in de paar densport. Hoogtepunten in dit con cours waren de wedstrijden op zater dagavond om de Grote Prijs van Brabant, aangeboden door Heineken en op zondagavond om de Grote Prijs van de stad 's-Hertogenbosch. Wij wensen de heer en mevrouw Van Leeuwen veel succes in de nieuwe behuizing. De heer en mevrouw Van Leeuwen tijdens de receptie. van de omzet in de afgelopen jaren bracht met zich mee, dat naar een groter pand moest worden uitgezien. Op 31 januari was het zover, dat de heer en mevrouw Van Leeuwen de gelukwensen van vele vrienden en relaties in ontvangst mochten nemen ter gelegenheid van de officiële ope ning van het vernieuwde bedrijfspand aan de Waldorpstraat. In deze nieuwe bedrijfsruimte zijn, in vergelijking met voorheen, opslag, intern transport, controle en bevoor rading aanzienlijk verbeterd. Den Haag. De heer L. J. A. van Leeuwen, die in 1956 van de melk- detailhandel overstapte naar de bier groothandel, heeft sinds die tijd, teza men met zijn medewerkers, een bedrijf weten op te bouwen dat bloeit en groeit. De voortdurende vergroting

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1968 | | pagina 14