OOK GRONINGEN HEEFT NU EEN BOWLING Links: Met een forse worp opende burgemeester Berger vrijdag 29 maart het bowlingcentrum in Groningen. Rechts: De bowlingzaal heeft tien volautomatische banen. Met het werpen van de „gouden bal" opende burge meester J. J. A. Berger vrijdagmiddag 29 maart in Groningen het derde bowlingcentrum van Bowling Nederland N.V., waarmee na het westen (Scheveningen) en het zuiden (Eindhoven) nu ook het noorden des lands over een dergelijke sportaccommodatie beschikt. Aan de officiële ingebruikstelling was voorafgegaan het openings- en welkomstwoord van de directeur van ge noemde N.V., de heer K. van de Rest. Na hem sprak de president-commissaris van Bowling Nederland N.V., de heer A. Jiskoot, die in het bijzonder de autoriteiten dankte voor hun welwillende medewerking. In december 1967 werd het contract getekend en reeds drie maanden daarna was de opening (in het gebouw van de voor malige garage Century aan de Oosterstraat) een feit. Ook de volgende spreker, de heer J. van Heek, voor zitter van de Nederlandse Bowling- en Kegelfederatie, uitte zijn vreugde over de opening van het Groningse bowlingcentrum, dat hij het „pronkjuwail" in de reeks van Nederlandse centra noemde. Daarna wierp Groningens' burgemeester de „gouden bal", dezelfde waarmee prins Bernhard in juni 1961 de bowlinghall in Scheveningen opende, naar de eerste, officiële score. In zijn toespraak gewaagde burgemeester Berger van de grote waardering van B. W. voor het initiatief van Bowling Nederland N.V., die had besloten haar derde bowlingcentrum in Groningen te vestigen. Hij achtte deze accommodatie een grote aanwinst voor het noorden in het algemeen en voor zijn energieke, bruisende stad in het bijzonder. Het Groningse centrum bestaat uit een bowlingzaal met tien volautomatische banen en een café-restaurant. In totaal kan men ongeveer driehonderd bezoekers tegelijk ontvangen. Het restaurant is uitgerust met onder andere een eetcounter, terwijl er verder nog een „biernis" komt, waarin, voor kleine gezelschappen, de mogelijkheid be staat dat ieder zijn eigen biertje Heineken uiteraard tapt. Ook Bowling Groningen mikt straks op groepen en Rechts de heer K. van de Rest, directeur van Bowling Nederland N.V., een dochteronderneming van Heineken's Brouwerijen Nederland N.V. Links de heer B. A. Paulussen, die de leiding heeft in het Groningse bowlingcentrum. verenigingen, die in teamverband gaan spelen. Maar ook voor de incidentele bezoeker zal er voldoende gelegen heid zijn een gooi naar de tien kegels te doen. Er zijn instructeurs, die de niet-ingewijden snel wegwijs op de banen zullen maken. Het centrum zal, onder leiding van de heer B. A. Pau lussen, dagelijks van tien uur 's morgens tot één uur 's nachts (in het weekeinde van vrijdag tot en met zondag tot twee uur 's nachts) geopend zijn. Reeds weken vóór de opening heeft de Groningse bevolking duidelijk van haar enthousiasme blijk gegeven en Bowling Nederland hoopt dan ook op een gunstige exploitatie van deze nieuwe noordelijke vestiging. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1968 | | pagina 13