programma „voorgeschoteld" kregen. Daar vertelde mevrouw Klarenbeek, onze charmante gastvrouw, een en ander over de benadering van de huisvrouwen door middel van onder andere excursies van huisvrouwen verenigingen naar onze brouwerijen en voorlichtingsavonden, die door het gehele land worden georgani seerd. Zij werden bovendien geïnfor meerd over het bereiden van allerlei hartige hapjes. Deze aparte ontvangst van de dames is, naar wij vernamen, allerwegen zeer op prijs gesteld. Ofschoon ons streven niet gericht was op directe verkoop, werd toch spe ciale aandacht gegeven aan de Hei- neken rondjes, een zomerartikel bij uitstek. Indachtig het ROKA-motto „Om uw omzet" hebben wij onze relaties zo uitvoerig mogelijke infor maties kunnen verstrekken over onze verkoopbenadering en over de voor delen van het voeren van ons sterke merk in het bierassortiment. In de gesprekken kwam tot uitdrukking, dat bier steeds meer een vaste plaats in het levensmiddelenpakket gaat innemen, dat wil zeggen, dat het is gaan behoren tot die artikelen als koffie, thee, suiker en zout, die de huisvrouw „vaste prik" op haar boodschappenlijstje heeft staan. Ook werd er de aandacht op gevestigd, dat bier een steeds hogere consumptie per hoofd van de bevolking bereikt en speciaal op de huisverbruik- en recreatiemarkt in belangrijkheid toe neemt. Ook de plaats, die ons merk in deze ontwikkeling inneemt, werd duidelijk: Heineken bier vertoont een steeds stijgend marktaandeel en ge niet dus kennelijk de voorkeur van de consument. Daarbij wordt de ver koop van ons produkt krachtig ge steund door reclame via kranten, tele visie en radio, door middel van bui tenreclame en point-of-sale-materiaal. En behalve dat door een keten van activiteiten, zoals de excursies naar een van onze drie brouwerijen, het contact met de vakscholen en de voorlichting, die Heineken de onder nemer én de consument geeft op beur zen en tentoonstellingen. Dat alles werd onderstreept met het zeer belangrijke argument van de kwaliteit van Heineken bier, als basis voor een blijvende en stijgende omzet. Terugblikkend op deze 16e ROKA kunnen wij zeggen, dat wij naar ver mogen hebben bijgedragen om het thema van deze beurs „Om uw om zet" waar te maken. Wij hebben, in woord en geschrift, verteld wat wij doen in de markt om de consument te beïnvloeden. Welke steun wij, op allerlei gebied, bij de verkoop geven. Wij wensen u veel succes met de door u op de ROKA opgedane ideeën. ie met Boven: De voorzitter van de de heer A. Prins zondert (links) en zijn echtgenote in gesprek met onze heer Kuik- litman, man. Onder: Op de voorgrond (links en rechts) de heren n onze Slippens in gesprek met onze vertegenwoordigers de digers. heren Küper en Bosch (3e en 4e van links). Voor de ontvangst van de echtgenoten van onze bezoekers was een speciale ruimte ingericht, waar mevrouw E. Klarenbeek de rol van gastvrouw op charmante wijze vervulde. Van Heningen, vergezeld van zijn vrouw, in gesprek met i. Linkss heer Van Schaik, landelijk verkoopleider huis- jik, derdzvan rechts de heer Tromer, districtsverkoopleider. Leerlingen van de Kruideniersvakschool Utrecht met een van hun leraren, de heer Lemckert (links op de voorgrond). Op de rug gezien een van onze vertegenwoordigers, de heer Duijnstee. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1968 | | pagina 11