ALEX INN, een nieuw type café-restaurant nieuwe type een proef om te komen tot een meer efficiënte opzet van andere nog te bouwen bedrijven. Bij de plannen, die hebben geleid tot de totstandkoming van de Alex Inn, is uitgegaan van de gedachte dat in een nieuwe wijk in feite slechts plaats is voor één horecabedrijf, één cen traal punt, dat verschillende mogelijk heden moet bieden. Niet alleen voor de zakenman, die er zijn relaties ont moet of snel een hapje komt eten, maar ook voor de huisvrouw, die het winkelen even onderbreekt voor een kopje koffie, alsook voor hen, die er hun receptie, partijtje of vergader ring willen houden. Uit deze moderne visie is ten slotte de Alex Inn, café-in- nieuwe-stijl, ontstaan. De caféruimte, die een oppervlakte heeft van 120 m2, biedt plaats aan ongeveer negentig gasten. Centraal in het bedrijf bevindt zich de counter- bar, die doelmatig is opgesteld, zonder het karakter van het café aan te tasten of de sfeer te verstoren. Hij is zo ingericht dat de man achter de bar in staat is zowel de dranken als de maaltijden (in de vorm van eenvou dige hapjes) uit te geven. Het klaar maken van de hapjes gebeurt zichtbaar voor de klant. De counter vloeit als het ware over in de bijzonder functio neel ingerichte keuken, die ook is ingesteld op de meeneemmaaltijden. Tafels en stoelen in de gebruikelijke uitvoering kent de Alex Inn niet. Er is een nieuw meubel ontworpen en zodanig uitgevoerd, dat het in zijn geheel „zweeft". Dat wil zeggen, in plaats van de twintig poten, die het zitje (tafel en vier stoelen) gewoonlijk Doorkijkje in het restaurant. (Foto's Vrijhof) De opening werd verricht door drs. L. A. M. Hoogeveen, voorzitter van de Stichting Sociaal Wijkopbouw- orgaan „Prins Alexande.rstad". Direc teur van de Alex Inn is de heer L. B. de long, die over de resultaten van de eerste maanden niet ontevreden is. De plannen voor de gehele inrichting werden gemaakt door de mede werkers van het bouwbureau van Heineken Exploitatie Maatschappij N.V., onder leiding van architect D. Solinger. Een van de zitjes, een tafel met vier stoelen, het geheel rustend op één centrale poot. van de vloer onder de tafels en stoe len. Dat schoonmaken wordt boven dien zeer vergemakkelijkt, omdat in het café in plaats van de gebruikelijke vloerbedekking een materiaal is toe gepast, dat een minimum aan onder houd vergt. De vloer bestaat namelijk uit speciale, hardgebakken tegels, die door hun groene kleur aan de sfeer van het vroegere café herinneren en die zeer gemakkelijk te reinigen zijn. Op de eerste verdieping heeft de Alex Inn twee kleine zalen, die door een vouwwand gescheiden zijn. Op een voudige wijze kan van deze twee zalen één grote ruimte gemaakt wor den. De zalen, die samen een opper vlakte van ongeveer 90 m2 beslaan, kunnen in totaal tachtig bezoekers herbergen. Er is een kleine bar, die ten behoeve van het eventueel ser veren van warme maaltijden door middel van een elektrische lift in directe verbinding met de keuken staat. Op 30 oktober van het vorige jaar werd in de Alexanderpolder, de aan de oostelijke zijde van Rotterdam gelegen, zich nog steeds uitbreidende wijk, de Alex Inn geopend. Dit café restaurant, aan de ingebruikneming waarvan door de dag- en vakbladen veel aandacht werd besteed, kan het prototype worden genoemd van een geheel nieuw type horecabedrijf. Met dit laatste wordt bedoeld dat in dil bedrijf allé goede elementen, die de sfeer in een café bepalen en die daarin thuishoren, zijn samengevoegd met het beste dat in deze tijd op het gebied van efficiency en inrichting beschik baar is. Zo ontstond een volledig ge outilleerd, modern café-restaurant, met vele nieuwe snufjes en voorzien van alle gemakken, zonder dat daarbij het karakter van het echte café, tref punt van maatschappelijk verkeer, werd aangetast. Als zodanig is dit heeft, is er hier slechts één aanslui ting op de vloer, één centrale poot (onder de tafel), die stevig in de vloer verankerd is. Ook hier geldt: gemak en doelmatigheid, omdat er geen pro blemen meer zijn bij het schoonmaken Met het tappen van de Delftsblauwe Heineken bierpul, voorzien van zijn naam, opende drs. Hoogeveen het nieuwe café-restaurant Alex Inn te Rotterdam.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1968 | | pagina 17