Horecabedrijf met (kleur)rijke historie BESTOND 100 JAAR "T—•'^•■--■ip|--•••-•(-,-it ------piii ^tfUNiir (dij- en scheenbeen), alsmede de leest van de schoenen, die Gerrit Bastiaansz. gedragen zou hebben, ten toongesteld. Lange Gerrit moet een goedaardig man geweest zijn, die nooit misbruik maakte van zijn lengte en lichaamskracht. De dorpelingen noemden hem ook wel „Cleynkint", maar dit „kleine kind" was zo sterk dat het in z'n eentje de zware zalm zegen binnenhaalde, een karwei waar voor anders een paard werd gebruikt. Tijdens zijn leven bevond zich op de plaats van het huidige pand ,,De Herberg van de Prins". Deze herberg bestond toen al ettelijke tientallen jaren. Reeds in de archieven van 1562 wordt melding gemaakt van een post huis (in die tijd meestal tevens her berg) in het centrum van de gemeente, terwijl in een stuk van 1566 wordt gesproken over een herberg in de nabijheid van de kerk. In beide ge vallen wordt hoogstwaarschijnlijk de plaats bedoeld van het tegenwoordige hotel. Naar men aanneemt kreeg het pand omstreeks 1730 de naam „De Groote Boer". In 1867 brandde de herberg af, waar bij onder andere een tableau van Delftsblauwe tegels, waarop een voor stelling van de legendarische figuur was aangebracht, verloren ging. In hetzelfde jaar werd begonnen met de bouw van een nieuw pand. Dit is zo solide geconstrueerd, dat de plan nen om er een verdieping op te zetten waarschijnlijk zonder moeilijkheden zullen kunnen worden verwezenlijkt. JE GROOTE BOER" Op 20 december jl. vierde de familie Bak in Lekkerkerk het honderdjarig bestaan van hun hotel-café-restaurant „De Groote Boer", het historische en in wijde omtrek bekende bedrijf, dat ruim veertig jaar geleden door de heer P. D. Bak werd gekocht. De huidige eigenaar, de heer Jac. Bak, volgde in 1955 zijn vader op in een eeuwenoude traditie van gastheerschap, een traditie die omstreeks 1560 begon in een herberg, op dezelfde plaats waar nu het huidige pand in al zijn-honderdjarige-glorie staat. Op de dag van het eeuwfeest was er een drukbezochte receptie in „De Groote Boer", waar vrienden, bekenden en relaties hun gelukwensen en geschenken kwamen aanbieden. Namens Heineken overhandigde de heer P. Hoogvliet een tinnen bord met daarin een afbeelding gegraveerd van de historische figuur, waaraan het bedrijf zijn naam ontleend heeft. Deze man was Gerrit Bastiaansz de Hals (1620-1668), een zalmvisser, die volgens de overlevering bijna 2,60 m lang was. „De Groote Boer" heeft als hotel café-restaurant altijd een belangrijke functie vervuld. Heel vroeger stopte de postkoets er en werden daar ook de paarden verwisseld. In later jaren kwamen de mensen met de Lekboot, die recht vóór „De Groote Boer" aanlegde. Na het verdwijnen van de romantiek heeft de zaak zijn plaats als trefpunt bij uitstek voor de dorps genoten behouden. Er wordt veel gefeest en gedanst, er worden ver gaderingen gehouden en in het café tapt men u graag een glas Heineken bier. Al ruim veertig jaar. Wij wensen de familie Bak en „De Groote Boer" nog vele goede jaren toe! Namens Heineken overhandigde de heer Hoog vliet aan de heer en mevrouw Bak een jubi leumgeschenk in de vorm van een tinnen bord met daarin een afbeelding gegraveerd van de legendarische figuur, waaraan het bedrijf zijn naam ontleend heeft. „De Groote Boer" in Lekkerkerk, een horecabedrijf met een eeuwen oude historie, bestond 20 december 1967 honderd jaar. Tegenover de tapkast bevindt zich een levensgroot schilderij van de legendarische reus, die rondliep op schoenen, waartegen wij nu maat 63 zouden zeggen. In een vitrine elders in het bedrijf zijn enkele beenderen De heer Bak, zelf niet een van de grootsten, demonstreert hier hoe lang „de groote boer" wel geweest is.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1968 | | pagina 16