PRESENTATIE-ACTIE WEST-BRABANT y I'lMi luiul oak if Heineken in hui* /«/my - r 7 T De winnaar van de vierde prijs, de heer Van der Ven uit Loon op Zand, had naast een ver- koopkrachtige display een goed verzorgd bier schap. ten. Daartoe kan men zijn gehele arsenaal van vak bekwaamheid gebruiken, het levert MEER omzet op, met hetzelfde aantal medewerkers, op dezelfde ruim te, met dezelfde kosten. En dat alles resulteert in MEER WINST! De heer Th. Albada Jelgersma, directeur van de N.V., sprak zijn dank uit voor de gastvrije ontvangst. Hij juichte het toe dat de goede merkartikelfabrikant een doelbewuste samenwerking nastreeft met de groot- en kleinhandel. Daardoor kan de consument het best worden benaderd, waarvan het bewijs in deze actie werd geleverd. De eerste prijs was voor de heer Driever uit Bergen op Zoom, die de wisselbeker alsmede een geldprijs in ontvangst mocht nemen. Het spreekt vanzelf dat deze bijeenkomst op feestelijke wijze nog enkele uurtjes werd voortgezet. Onze huisverbruikvertegenwoordiger, de heer Van 't Westende, een van de „promotors", gaf een uiteenzetting over de actie. In de afgelopen zomermaanden werd in de Végé- winkels in West-Brabant een grootscheepse presen tatie-actie gehouden met Heineken bier. Deze actie, georganiseerd door de N.V. Albada Jelgersma te Breda in samenwerking met Heineken, is een groot succes geworden. De door de winkeliers zelf verzorgde uitstallingen stonden mede door het fraaie zomerweer in het mid delpunt van de belangstelling bij de consument waar door van een topverkoop gesproken kon worden. In totaal twintig deelnemers waren met hun dames 22 augustus te gast bij Heineken Den Bosch, om daar de prijsuitreiking bij te wonen. Na het welkomstwoord van de heer Ritman, districts verkoopleider huisverbruik Den Bosch, gaven de heren Van 't Westende en Küper een uiteenzetting over de gehouden actie en het vervolg hierop. De heer Van Gooi, verkoopleider van Albada Jelgersma dankte allen die aan deze geslaagde actie hadden meegewerkt. In een gloedvolle toespraak spoorde hij de winkeliers aan, dit soort activiteiten in de toekomst voort te zet- Met deze fraaie display behaalde de heer Driever uit Bergen op Zoom de eerste prijs. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1967 | | pagina 17