HIMA [WEERT] STARTTE JUBILEUMJAAR met geslaagde actie Charmante Sjoukje reikte hoofdprijs uit Heineken s Hfintkfn prijs werd gesteld. Deze bestond uit een door Heineken ter beschikking ge stelde wisselbeker, die in het bezit kwam van de firma Van der Wallen uit Vlierden, terwijl de firma Ver- wimp uit Valkenswaard beslag legde op de tweede prijs. De winnaar van de tweede prijs, de firma Ver- wimp te Valkenswaard, kwam met zijn presen tatie eveneens goed voor de dag. De presentatie van de winnaar van de hoofd prijs, de firma Van der Wallen te Vlierden. In samenwerking met Heineken hield de Kroon-grossier HIMA N.V. te Weert enige tijd geleden voor zijn af nemers een verkoop- en presentatie actie. Deze grossier opereert in Noord- en Midden-Limburg en in het uiterste zuidoosten van Brabant. Deze actie, waaraan door Heineken volledige medewerking werd gegeven, was te beschouwen als de ouverture van het jubileumjaar van de N.V. HIMA, die in 1967 haar 50-jarig be staan hoopt te vieren. De slotavond van de actie kreeg extra glans doordat de ex-wereldkampioene kunstrijden Sjoukje Dijkstra, die zich op verzoek van de heer Bosch, ver tegenwoordiger van Heineken, gaarne bereid had verklaard de hoofdprijs uit te reiken, een gebaar, dat zowel door HIMA als door Heineken op hoge Charmante Sjoukje overhandigt de wisselbeker aan de heer M. van der Wallen. Achter hen de heren J. Coumans, directeur HIMA N.V. (rechts) en A. Bosch, vertegenwoordiger Heineken. Het gezelschap, dat op 30 augustus jl. de gast was van HIMA en Heineken op de prijsuitreiking in hotel Prinses Juliana in Valkenburg. Geheel links de winnaars van de derde prijs, de heer en mevrouw E. W. Reynen uit Helden; in het midden, staande achter eregaste Sjoukje Dijkstra, mevrouw M. E. C. Verwimp (tweede prijs) uit Valkenswaard. Rechts naast Sjoukje de winnaar van de beker, de heer Van der Wallen uit Vlierden met staande achter hem zijn vrouw en geheel rechts de heer Coumans.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1966 | | pagina 9