EDAHEINEKEN BOKAAL GING NAAR LUTTERADE industrie-handel Bedrijfsvoering slijters doorgelicht en doorgesproken Op 22 september jl. vond op de brou werij te Den Bosch de uitreiking plaats van de EdahHeineken wissel beker. Zoals bekend is, werd in 1965 begonnen met een presentatie-actie in de Edah-filialen, die voornamelijk in het oosten en zuiden van ons land zijn gevestigd. Werd vorig jaar het filiaal Enschedé bedrijfsleider de heer Wouters winnaar van de bokaal, thans waren de filialen in Lutterade (L), Heeze en Oosterhout duidelijk de meest suc cesvolle bedrijven. Na loting werd aan de heer Lousberg, bedrijfsleider van het filiaal Lutterade, door de di- De overhandiging van de EdaHeineken wisselbokaal. V.l.n.r. de heren H. Kuikman (districtsverkoop leider Heineken), W. Vogels (Edah - Heeze), M. Lousberg (Edah - Lutterade), J. van Heiningen (Edah - Oosterhout), E. Hettema (directeur Edah N.V. Helmond) en A. Bosch (vertegenwoordiger Heineken). recteur van Edah N.V. Helmond, de heer Hettema, de EdaHeineken- bokaal overhandigd. De heer Hettema stak zijn vreugde over een zo succesvolle samenwer king met Heineken niet onder stoelen of banken en hij sprak de hoop uit, dat nog vele jaren gezamenlijk ge streefd kan worden naar nog betere resultaten. Maandag 5 september jl. was een aantal Eindhovense slijters de gast van Heineken Den Bosch op een bij eenkomst, die in het teken stond van de bedrijfsvoering van de hedendaag se slijter. Op deze avond werden, onder leiding van de heer H. Kuik man. districtsverkoopleider brouwerij Den Bosch, de resultaten besproken van een onderzoek, dat enige tijd ge leden door Heineken in samenwer king met de Eindhovense slijters bij een achttiental van hun bedrijven was ingesteld. Bij dit onderzoek werd via een enquête een aantal vergelijkbare gegevens op allerlei gebied uit de be drijfsvoering van deze ondernemers verzameld, zoals onder andere de samenstelling van het assortiment, de presentatie en de bierverkoop, zowel via toonbank en telefoon, als door middel van halen en bezorgen. Bij dit onderzoek, dat naar wij menen nieuw is voor Nederland, bleef door het gebruik maken van codenummers de anonimiteit van de deelnemers De deelnemers aan deze avond met in hun midden de heer H. Doornen (vijfde van rechts) bestuurslid van de Verenigde Eindhovense Slijters (V.E.S.) waren een en al oor bewaard. Zoals te begrijpen valt gaven de re sultaten van de door de economische afdeling verkoop van Heineken uit gewerkte gegevens op de bijeenkomst aanleiding tot een levendige discussie. Deze nieuwe uiting van de samen werking industrie-handel, die zich kenmerkte door een uiterst nuttige en doelmatige voorlichting op het gebied van de bedrijfsvoering, zal voor alle deelnemers in de toekomst ongetwij feld veel vrucht afwerpen. voor de heer Kuikman, tweede van rechts, die werd bijgestaan door v.l.n.r. de heren H. J. van Luyk, commercieel assistent, drs. A. A. Vellekoop, economische afdeling verkoop en J. G. van der Weijden, vertegen woordiger huisverbruik. 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1966 | | pagina 8