BRITSE WEEK BIJ ALBERT HEIJN, RIJSWIJK j .j Heineken Helneken 8*1 ««««t (/i-tatw bassadeur, Sir Peter Garran, die met zijn vrouw, de handelsraad van de ambassade, Mr. J. A. Turpin en diens vrouw, zich persoonlijk van deze Hollands-Engelse manifestatie op de hoogte kwam stellen. Gedurende zijn bezoek, dat bijna een uur duurde, werd de ambassadeur rondgeleid door de heer G. J. Heijn, lid van de raad van bestuur van Albert Heijn en de Donderdag 22 september jl. viel Al- bert Heijn's supermarkt te Rijswijk een bijzonder hoge eer te beurt be zocht te worden door de Engelse am- Foto rechts: Eigenhandig reed de ambassadeur het wagentje met de gedane inkopen naar de buiten op het trottoir wachtende Rolls Royce. In het midden de heer Schapendonk. neerd met een uitstalling van Heine- ken bier en enkele Engelse bieren. In de pub werd het gebruik van ver schillende Engelse produkten, waar onder Whitbread bier, gedemon streerd. ding van het interieur ademde deze supermarkt, die onder leiding staat van de heer P. Schapendonk, gedu rende veertien dagen een echt Engelse sfeer. De Union Jack, overal in de winkel zichtbaar, de bolhoedjes en de paraplu's bij de kassa's, de bordjes met Engelse straatnamen en last but not least de aanwezigheid van een (pseudo) Londense bobby en van twee meisjes in Engelse klederdracht, droegen er in niet geringe mate toe bij, dat men zich voor een ogenblik in een Brits warenhuis waande. Geheel passend in de typische sfeer van onze overburen tenslotte was de Engelse pub, die in de supermarkt, achter een der vele etalageruiten, was opgebouwd. De geestelijke vader van deze pub was de heer J. A. Vleghert van Heineken, die bij de uitvoering van zijn idee alle medewerking van de zijde van Albert Heijn, in het bij zonder van de bedrijfsleider, de heer Schapendonk, ontving. Bij het inrich ten van de pub is getracht ook hier de Engelse sfeer zoveel mogelijk te benaderen. Het geheel werd gecombi- De gehele super markt ademde een echt Engelse sfeer. Foto boven: De Engelse ambassadeur, Sir Peter Garran (rechts), rekende zelf af. Links de heer G. J. Heijn. Foto links: Een gedeelte van het gezelschap tijdens het bezoek van de Engelse ambassadeur. V.l.n.r. mevrouw Turpin, mevrouw Schenk (demonstra- trice) en de heren Oranje, Turpin en Van Schaik (districtsverkoopleider Heineken). heer L. Oranje, divisieleider super markten. Tijdens de geanimeerde rondgang uitte de heer Garran zijn bewondering voor hetgeen in het ka der van de Britse week in het Rijs- wijkse bedrijf tot stand was gebracht. De hoge gasten wilden ook bepaald niet met lege handen huiswaarts gaan. Zij deden enkele inkopen, waarna de ambassadeur erop stond zelf bij de kassa te mogen afrekenen. In hoogst eigen persoon reed hij ten slotte het wagentje met de gedane in kopen naar de buiten op het trottoir wachtende Rolls Royce.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1966 | | pagina 7