Gestage uitbreidingen in Den Bosch Heineken bier per container overzee heeft een vloerruimte van 3.000 m2 (binnen) en 900 m2 (buiten). Een ge deelte is als tijdelijke huisvesting af gestaan aan het agentschap Van Waart uit Schiedam. Op verschillende plaatsen van de grootste Heineken Brouwerij, die te 's-Hertogenbosch, is men druk bezig met de uitbreidingen, die de maxi mum capaciteit van dit bedrijf in 1968 zullen brengen op twee miljoen hectoliter tweehonderd miljoen liter achthonderd miljoen glaasjes van het meest getapte bier). Van de bouwput met de meer dan 1600 hei palen, waarvan wij in onze vorige editie een foto plaatsen, is niets meer te zien. De vloer voor de nieuwe bot telarij/helderbierkelder is inmiddels gestort en men is reeds geruime tijd hard aan het werk om het eigenlijke gefcouw op te richten. Elders op het terrein verrijst (weer) een nieuwe gistkelder. Tien gesloten, betonnen bakken, inwendig bekleed met roestvrij staal, zullen in totaal ruim 28.000 hl aan de bestaande gistkeldercapaciteit toevoegen. Ge lijktijdig met deze uitbreiding wordt ook de lagerkeldercapaciteit vergroot. Zestig aluminium tanks, elk met een inhoud van 1800 hl, zullen straks de Bossche brouwerij in staat stellen ruim tien miljoen liter bier méér te laten rijpen. Geen bier zonder meer, maar Heineken, dat de dorst lest van miljoenen in Nederland en in de hele wereld. Het is niet zonder enige - gepaste - trots, dat we mogen zeggen: Op al lerlei gebieden staat Heineken voor aan! Neerlands grootste brouwer met in 's-Hertogenbosch een van Europa's modernste brouwerijen. In internationaal verband gezien, met medetelling van de onder Heineken toezicht gebrouwen hectoliters in de geassocieerde bedrijven in het bui tenland meegerekend, is ons concern een van de grootste ter wereld. Ten slotte is Heineken nummer één van alle exporteurs van Pilsener bier. Een belangrijk gedeelte van onze export gaat naar de Verenigde Staten. Aan de verpakking en het transport van ons bier werd en wordt steeds zeer veel aandacht geschonken. Wat het transport betreft neemt Heineken sinds kort deel in de jongste ont wikkeling op dit gebied, het vervoer per container. Deze uit Amerika af komstige transportvorm biedt als be- Rotterdam, Prinses Beatrixhaven. Bij het schip aan gekomen wordt de container (40 voet lang, 8 voet breed en 8 voet hoog) van het onderstel getild: 21 pallets 1260 dozen 30.240 flessen Heineken bier gaan hier in één keer aan boordl langrijk voordeel het snel laden en lossen van het schip, waardoor dit meer reizen kan maken. Reeds zijn in Rotterdam proeven geno men, die tot tevredenheid verlopen zijn. Het bier (in dozen) wordt op eenmalige pallets geladen, zodat in Amerika snel gelost kan worden, zonder dat men zich om het retour neren van de laadborden behoeft te bekommeren. Zeer belangrijk voor zowel de afzender als de ontvanger is, dat de kans op beschadiging van de verpakking bijzonder klein is. Het is niet uitgesloten, dat het vervoer over de Noordatlantische route in de toekomst voor een belangrijk deel uit transport per container zal bestaan. Gezicht op de bouw van de nieuwe gistkelder in Den Bosch. Links de eerste van de tien gist- bakken in de bekisting.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1966 | | pagina 5