MEDEDELING Met het bottelen zal binnenkort begonnen worden Door de voortschrijdende ontwikkeling van de ver koop is bij Heineken de behoefte gevoeld aan coör dinatie en uitbreiding van haar marketing-activiteiten. Deze zijn inmiddels ondergebracht in een marketing afdeling. Dit staforgaan is per 1 oktober 1966 onder leiding gesteld van de heer P. A. Bakker, onderdirec teur van Heineken's Brouwerijen Nederland N.V. Met ingang van die datum heeft de heer Bakker zijn bemoeienissen met de huisverbruiksector beëindigd. Met de centrale leiding van de sector huisverbruik, in de functie van hoofd commerciële dienst huisver bruik, is per 1 oktober 1966 de heer G. T. Kleiberg belast. De heer Kleiberg is reeds 18 jaar bij Heineken reclamemateriaal, kan een trekker zijn voor de totale bierverkoop. Laat Bokbier als iets aparts zeker deel uitmaken van uw verkoopactiviteit en bestel tijdig en voldoende. Hierover zal onze vertegenwoordiger u bij zijn eerstvolgend bezoek gaarne adviseren. werkzaam, laatstelijk als districtsverkoopleider in het district Rotterdam. Zijn nieuwe taak zal hij in Am sterdam verrichten. Dit is het thema van de reclame, die dit jaar voor bok bier gemaakt zal worden. Bokbier is reeds jaren, sinds het gebrouwen wordt, de attractieve drank voor de decembermaand. Natuurlijk is het heel iets anders dan Pilsener en Oud-bruin. Daarom durven we het ook aan te kondigen als iets aparts. We willen echter aan dit thema nog een andere inhoud geven. Bokbier is zeker iets aparts voor de bierkenner, voor de traditionele bierdrinker. Maar waarom zou het dat niet zijn voor een nieuwe bierconsument? Iets aparts is het zeker voor de promotie van de bier verkoop in de maand december. Bokbier, op de voor grond geplaatst met het voorhanden zijnde, attractieve Redacteur W. J. Bruggeman, Public relations, Postbus 455, Rotterdam, telefoon 114500. P. A. BAKKER

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1966 | | pagina 3