HEIN EKEN-HOF OP DE YAUXHALL-MOTORAMA HEINEKEN PARACHUTIST LANDDE OP HOCKEYVELD Yimi+en fT" Van 27 augustus tot en met 4 september jl. heeft de Stichtse Hockey Club te Bilthoven haar twaalfde lustrum gevierd. Tijdens dit lustrum was een speciale feesttent bij het clubhuis opgesteld, waarin twee Heineken bars waren opgesteld. De vierde september werd de slotwedstrijd gespeeld van dit Internationale Hockeytournooi. Het Nederlandse elftal kwam toen uit tegen de beste internationale com binatie van dit tournooi. Niet alleen door middel van de twee bars en enkele spandoeken brachten wij ons bier onder de aandacht van de mensen, maar ook door een spectaculaire stunt. Vlak voor de aanvang van deze slotwedstrijd namelijk zagen de duizenden toeschouwers een parachutist op het veld landen. Aan de parachute was met grote letters de naam Heineken bevestigd. De parachutist was in het bezit van de bal, die hij aan de scheidsrechter overhandigde. Het was de bedoeling dat de parachutist op een grote Heineken vlag, die midden in het veld lag, zou landen, maar door de sterke wind kwam hij enige meters naast de vlag terecht. In de afgelopen maanden heeft General Motors in ver schillende plaatsen van ons land door middel van een spectaculaire show het publiek nader met de Vauxhall en Bedford produkten laten kennismaken. Op deze reizende tentoonstelling, Motorama genoemd, was een interessante presentatie van de Vauxhall fabrieken, de technische know-how, de research en de testfaciliteiten gecombineerd met de mogelijkheid de produkten te bekijken en te proberen. Er waren op de show verschil lende attracties, waaronder een bioscoop in een ballon tent, waarin per keer 200 personen een op „wide screen" gefilmd reisverhaal in kleuren konden zien. Op de Motorama, die op de St. Jacobsplaats in Rotter dam van 27 augustus tot 4 september jl. vele duizenden bezoekers heeft getrokken, bevond zich ook een biertent, de Heineken-Hof, waar men zich na de rondgang over de tentoonstelling aan het meest getapte bier te goed kon doen. De Motorama werd voor geopend verklaard door de bekende Britse autocoureur Stirling Moss. Rechts de heer D. J. van der Vorm, General Motors vehicle sales manager voor Neder land. Het was gezellig druk bij en in de Heineken-Hof.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1966 | | pagina 24