KAASEXPRES NAAR KINDER-Z HEINEKEN NATIONALE HENGELWEDSTRIJD 1966 De patiëntjes van het Emma Kinder ziekenhuis in Amsterdam beleefden dinsdag 20 september jl. de verrassing van hun leven, toen negentien Alk- maarse kaasdragers, onder aanvoering van kaasvader Joosten, als moderne, vroegtijdige Sinterklazen aan hun bedjes verschenen, elk met een Edam mer in het „vuistje". Het was het hoogtepunt van een dag, die in Alk maar (waar het idee geboren werd) begon en die alle betrokkenen nog lang in het geheugen zal blijven, 's Morgens al vroeg uit Alkmaar ver trokken en een berrie met 56 Edam mers, ter beschikking gesteld door het Nederlands Zuivelbureau, met zich meevoerend, arriveerden de kaasdra gers ruim een uur later op de Heineken brouwerij in de hoofdstad. Na een rondleiding door het bedrijf, verza melde het gezelschap zich in de raads- kelder voor een rondje bier (mèt kaas uit het vuistje), waarbij de gasten al gauw in de opperbeste stemming waren. Het bezoek aan de brouwerij was echter niet het doel van deze dag. Kort na de lunch maakte men zich gereed voor de tocht naar het Emma Kinderziekenhuis. Geëscorteerd door vier leden van de Amsterdamse be reden politie stelde de stoet zich tegen twee uur in beweging. Voorop de T-Ford, dan de Bierkoets met kaas dragers erop en erin, daarachter de reclamewagen met de berrie vol Edam- Gelukkige gezichten in het kinderziekenhuis. De uitreiking van de eerste prijs aan de heer G. J. Telkamp. U ziet v.l.n.r. de heren Telkamp, Schipperijn (organisatie en gastheer), Schoo- nenberg en Duiker (juryleden). De acht prijswinnaars verenigd op één plaatje. Zaterdag 24 september jl. is voor de derde achtereenvolgende maal de Hei neken Nationale Hengelwedstrijd ge houden. Begunstigd door fraai najaarsweer gooiden de 36 deelnemers, afgevaar digd door plaatselijke hengelaarsver enigingen, aangesloten bij de Algemene Hengelaars Bond, hun aas uit in het Noordhollands kanaal, tegenover onze afnemer de heer Van Drimmelen. Het was een spannende wedstrijd, waarbij als eerste de heer G. J. Telkamp uit Maarssen uit de bus kwam. Hij had de grootste vis, een van 35 cm, weten te verschalken. Evenals vorig jaar, ook toen was hij de beste, kreeg de winnaar de wisselprijs de zilveren vis en de eerste prijs aangeboden, dit keer uit handen van de heer Schipperijn. Daarna reikte de heer Schipperijn de zeven overige prijzen uit aan de heren J. v. d. Putten, Tiel; W. J. G. Romijn, Breda; A. Recourt, Maarssen; J. Luyten, Vlaardingen; G. Matsers, Velp; A. Stuurman, Am- merstol en C. A. Joosten, Blerick. Met een geanimeerd koud buffet werd de dag besloten, die door iedereen bijzonder geslaagd werd genoemd. Een van onze reclamewagens was voor deze gelegenheid op een bijzondere wijze opgetuigd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1966 | | pagina 22