Afsluiting Campingseizoen 1966 Het juiste aantal kroonkurken Agentschap te Heerlen in het nieuw Op initiatief van twee van onze ver tegenwoordigers, de heren Kiiper en Van 't Westende, zijn onlangs in en kele Brabantse campings als afslui ting van het kampeerseizoen consu mentenavonden belegd. Als eerste kampeercentrum stond ,,'t Haasje" te Oosterhout, eigenaar de heer F. van Nunen, op het program ma. Op deze avond vond onder an dere een miss-verkiezing plaats, ter wij] men verder ook veel plezier beleefde aan de wedstrijd bierlaars- drinken. Al met al kan worden teruggezien op enkele interessante goodwill-avonden. „Raad het juiste aantal kroonkur ken!" Deze zin kon men enige tijd geleden lezen in de Heineken stand op de consumenten-tentoonstelling „Alles voor Eva" te Valkenburg (Limburg). In deze stand was een plastic silo geplaatst, die gevuld was met kroonkurken. Nu, men heeft geraden! De eerste prijs is uitgereikt in Maas tricht. De gelukkige winnaar was de heer A. van Winssen, Bogaraden- straat 48 te Maastricht. Hij kreeg een prachtige huishoudkoelkast (inhoud 170 1) aangeboden. Onze heer Hermans reikte deze prijs uit. Hij wenste de heer Van Winssen veel plezier met deze koelkast en Onlangs heeft ons agentschap Jac. van Wersch N.V., dat de horeca- leveranties in Heerlen en omgeving verzorgt, een grondige opknapbeurt ondergaan. Van het gebouw-in-het-nieuw met het toen aanwezige personeel werd een prachtige kleurenfoto gemaakt, die wij u helaas slechts in zwart/wit kunnen laten zien. De heer Hermans (rechts) feliciteert de heer Van Winssen. hoopte, dat er menig glaasje koel Heineken uit gedronken zou worden. De heer Van Winssen, zeer verrast, vertelde, dat hij nog nooit een grote prijs in een loterij of wedstrijd had gewonnen. De prijsuitreiking werd besloten met een gezellig praatje onder het genot van een glas heerlijk koel gerstenat. De heer Küper (links) overhandigt een doos met glazen aan de bierkoning (de winnaar van de bierlaarswedstrijd). De heer Van 't Westende (midden) kijkt lachend toe.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1966 | | pagina 21