Heineken in de skelterwedstrijden te Steenwijk Topschaatsers waren te gast bij Heineken Zoals u weet ontvangt Heineken ieder jaar de Nederlandse topschaatsers, dames zowel als heren, in een van de ontvangstzalen. Dit jaar waren zij met hun trainers en verzorgers, be stuursleden van de K.N.S.B. en niet te vergeten Bob Spaak, allen verge zeld van echtgenoten, verloofden en vrienden op 18 juni verzameld in 't Roeischip van onze Amsterdamse brouwerij. De middag werd ingezet met de ver toning van een aantal films, die de N.T.S. van de Europese kampioen schappen te Göteborg gemaakt had. Iedereen kwam hierdoor meteen weer in de sfeer, hetgeen duidelijk bleek Jhr. Quarles van Ufford, vice-voorzitter van de K.N.S.B. spreekt de gastheren toe. toen de val van Cees Verkerk tijdens de 10.000 m in Deventer vertoond werd. Er ging een schok door de zaal en het gezelschap slaakte een massale kreet van schrik. Na de filmvertoning volgde een ge meenschappelijke rijsttafel; de avond werd doorgebracht met veel dansen en praten, waarbij ons bier alle eer werd aangedaan. De heer Siebelink, die de tweede prijs won, in actie. De 10e september jl. zijn in Steenwijk skelterwedstrijden gehouden. Deze wedstrijden waren onderverdeeld in individuele en groepswedstrijden. De tweede prijs in de categorie indi viduele wedstrijden werd in de wacht gesleept door onze huisverbruikver- tegenwoordiger, de heer J. M. Sie belink. Het vertegenwoordigerscorps huisver- bruik van Heineken (districtsver koopleider de heer Vledder) won de derde prijs bij de groepswedstrijden. Een overzicht van een gedeelte van de baan. Foto boven: Ard Schenk en loop van den Berg in (bier)actie. Foto rechts: Een goed getapt glas bier wekt steeds de vaktechnische belangstelling van Cees Verkerk op. Achter de tapkast v.l.n.r. de heren Bruijnis, Masmeyer en Heimens. 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1966 | | pagina 20