Op vrijdag 9 september was het gehele personeel van de buitendienst van de afdeling horeca van Heineken Neder land te Rotterdam bijeen. De ochtend werd gevuld met luisteren naar een vijftal sprekers uit eigen kring, die elk op hun gebied onze mannen van de buitendienst van bijzonder nuttige informatie voorzagen. 's Middags bezichtigde men in kleine groepjes het nieuwe computercentrum van Heineken, dat binnenkort in bedrijf zal worden genomen. Even tevoren had het gezelschap zich verzameld voor de hierboven afgedrukte groepsfoto, waarop u onze „roadmen" in de buitendienst, samen met enkele directieleden en een aantal staffunctionarissen, bijeen ziet. Op de voorpagina: De parlevinker van nu is een snelvarende supermarkt. Zie ook de reportage op pagina 12 en 13. 1. G. A. M. J. Hageman 2. Th. G. Hendriks 3. E. C. Arendsen, chef reclame 4. J. A. M. Feye 5. C. J. J. Mol, chef verkoop secretariaat Amsterdam 6. J. Mul 7. mr. G. J. W. Umbgrove, be drijfsjurist Den Bosch 8. A. Puype 9. mr. J. Krantz, districtsverkoop leider Amsterdam 10. J. A. Ritman 11. L. P. M. de Jonge 12. J. A. A. Harmse, verkoop Nederland 13. C. J. J. van Rijsinge 14. J. J. van Tiggelen 15. H. van Hoorn, chef verkoop secretariaat Den Bosch 16. Th. J. van Rensch 17. drs. C. J. Melcherts, bedr. ec. afd. 18. G. T. Kleiberg, hoofd commer ciële dienst huisverbruik 19. J. H. Dello 20. A. R. J. Zantman, hoofd com merciële dienst horeca Den Bosch 21. J. H. B. Peels, districtsver koopleider, Den Bosch 22. J. Reppel 23. R. Kelder 24. A. J. Miltenburg 25. J. G. Timmer, hoofd commer ciële dienst horeca Amsterdam 26. A. Tak 27. W. C. Both 28. J. Willemse 29. mr. Fr. Molenaar, bedrijfsjurist Rotterdam 30. H. Frie 31. J. J. van Oortmerssen 32. F. H. Steeneken 33. mr. W. F. J. Westermann, districtsverkoopleider R'dam 34. J. A. Mensch 35. J. van der Zwaai 36. K. van der Hoeven, districts verkoopleider Rotterdam 37. J. G. Grevink 38. A. J. Dieleman 39. C. A. van Rooyen, districts verkoopleider Amsterdam 40. jhr. F. I. C. Mollerus, commercieel assistent 41. F. Baay, districtsverkoopleider Amsterdam 42. mr. H. J. Jansz, juridisch adviseur 43. J. van der Werf, directeur 44. G. K. Rebel 45. J. Kern 46. P. L. A. C. Hoogvliet 47. J. G. H. Rompen 48. E. H. C. B. Verbiest 49. G. J. Stil 50. A. Boukema, adm. organisatie 51. P. A. Bakker, onderdirecteur 52. mr. C. van Lookeren Campagne, directeur 53. J. J. Wolff, marketing 54. mr. N. de Vries, districts verkoopleider Amsterdam 55. A. W. Schmidt 56. M. H. van der Torren, adm. organisatie 57. P. Bol, adm. organisatie 58. J. J. Moerman, chef personeels dienst kantoor Rotterdam 59. E. O. J. Jans, adm. organisatie 60. A. J. Jong 61. mr. J. Th. Kapelle, bedrijfs jurist Amsterdam 62. R. M. E. Vestergaard, directeur 63. J. van der Eijk, directeur Pensioenfonds 64. P. Vunderink 65. G. E. Kleingeld, chef verkoop secretariaat Rotterdam 66. R. H. Dinsbach 67. S. van der Schouw, bedrijfs adviseur v. d. agentschappen 68. D. Ellens Niet aanwezig (wegens vakantie) waren de heren mr. F. W. R. Nu- boer (hoofd commerciële dienst horeca Rotterdam), A. C. M. Jon kers (districtsverkoopleider Den Bosch), H. J. M. Henquet en P. M. H. Reinards.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1966 | | pagina 2