BLOEMENCORSO TE LEERSUM VUURWERK IN HARLINGEN FRUITCORSO TE GOES VLOOTSCHOUW TE BRESKENS Beiafkeo Op 20 augustus jl. is in Leersum het bloemencorso Midden-Nederland gehouden. Ook Heineken was van de partij. Op bovenstaande foto ziet u onze reclame wagen, getooid met grote boeketten bloemen, door een van de lanen van Leersum trekken. In het kader van de visserijfeesten te Harlingen is op 3 september jl. een groots vuurwerk afgestoken. In dit vuurwerk was ook een Heineken reclame ver werkt. Deze reclame bestond uit een bierflesje dat een glas vulde, waarbij nogal wat van het edele gerstenat werd gemorst, terwijl tezelfdertijd de woorden Heineken bier aangaven welk bier hier werd geschonken. Tijdens de op 13 en 14 augustus jl. gehouden visserij- dagen te Breskens vond onder meer ook een vlootschouw plaats, waarbij zich in de haven van dit stadje niet minder dan dertig gepavoiseerde vissersschepen aan het publiek presenteerden. Ieder schip was uitgerust met een Heine ken vlag van twee bij drie meter. De Variomaton was eveneens van de partij. Deze heeft de 14e augustus door Breskens en naaste omgeving rond gereden. Zaterdag 17 september jl. heeft Goes onder een stralend zonnetje weer kunnen genieten van een kleurig en fleurig schouwspel: het fruitcorso. Voor de twaalfde maal reden de met fruit en bloemen opgemaakte wagens door de straten van dit stadje, 's Middags om twee uur begon het. Zeker 50 a 60.000 bezoekers hadden een plaatsje langs het parcours gevonden. Heineken heeft dit keer deelgenomen met de Bierkoets die geheel in de stijl van het Zeeuwse fruit gebracht was. Boven op de Bierkoets zaten vier boerinnen en vier boeren, leden van de volksdansgroep „Kasporgo" uit Goes, in traditionele Zeeuwse klederdracht. Onze koetsiers waren genoodzaakt niet alleen op de weg, maar ook op de paarden te letten. Twee van de vier hadden namelijk ontdekt dat de anjers, waarmee hun tuigen opgemaakt waren, opgegeten konden worden, het geen beslist niet de bedoeling was. Het succes van een wagen is vaak het best af te meten aan de hand van het aantal foto's dat langs de weg ge maakt wordt. Nu, in dat opzicht hadden wij zeker niet te klagen. Tijdens het corso vlogen enkele reclamevliegtuigen over de stad. Een daarvan sleepte de naam van ons produkt achter zich aan. De dag na het corso, zondag 18 september, werden alle deelnemende wagens tentoongesteld op het terrein van de veiling in Goes. Hier kreeg men de gelegenheid de wagens van dichtbij te bekijken en te fotograferen. Zeker zo'n 12.000 bezoekers hebben daar opnieuw onze Bier koets bekeken. Door al deze activiteiten is ons produkt weer op bijzon dere wijze onder de aandacht van tienduizenden gebracht.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1966 | | pagina 18