Kroon-voetbaltournooi 1966 Succesvolle Kroon-grossier Foto links: Het winnende elftal van de Kroongroothandel N.V. Wijnalda-Kuntz uit Assen. De prijzen, vier in totaal, werden uit gereikt door de directeur van de Kroonorganisatie, de heer L. J. M. Rabou. Met name van Heineken zijde is, aldus de organisatoren, veel medewerking verleend in de vorm van onder andere enkele koelkasten, een geluidswagen, reclamemateriaal en een grote hoe veelheid bier. Foto boven: Het elftal samengesteld uit vertegenwoordigers van merkartikelenfabrikanten, speelde in Heineken shirts en bracht het, in het vooruitzicht van een pilsje, tot een eervolle derde plaats. Voor de derde maal heeft de N.V. Levensmiddelenorganisatie E.O., voor heen Stichting Kroon, een groot voet- baltournooi gehouden. Zaterdag 10 september jl. is er te Zeist sportief maar serieus gestreden om de be geerde prijzen. Acht elftallen van Kroongrossierde- rijen en een team, samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende merkartikelenfabrikanten, namen aan dit tournooi deel. Het elftal van Wijnalda-Kuntz te Assen legde, evenals twee jaar geleden, beslag op de eerste prijs, die bestond uit de Kroon-wisselbeker, een Heine- ken-beker als blijvende prijs en elf opblaasbare globes als persoonlijke prijzen. De tweede prijs, een Kroon- beker en flessen wijn, alsmede een glazen en met bier gevulde Heineken- laars, die ter plaatse moest worden geledigd, ging naar Van Dijk's Groot handel uit Zeist. De Heineken geluidswagen die volgens de organisatoren onschatbare diensten verleende. Districtsvertegenwoordiger H. W. Nijenhuis reik te de bierlaars uit aan het elftal van Van Dijk's Groothandel te Zeist. Links de directeur van de Kroonorganisatie, de heer L. J. M Rabou. Deze elf stoere knapen vormen het team, waarmee Kroon-grossier Schrama deelneemt aan de bedrijfscom- petitie in Lisse en omgeving. Dat het sjouwen met de duizenden kisten Heineken bier aan hun conditie geen afbreuk doet, bewijzen de uitslagen (in hun voordeel) die soms in dubbele cijfers moeten worden uitgedrukt.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1966 | | pagina 17