Prijs uitreiking in Amsterdam Etalage inrichten vanaf de straat De heer C. R. Wagenaar, bedrijfsleider van Coöp. Centrum, aan het woord. De prijsuitreiking van de verkoop/ uitstallingswedstrijd, gehouden tussen een tiental filialen van Coöp Centrum te Amsterdam, heeft de zesde septem ber jl. op onze Amsterdamse brouwerij plaatsgevonden. De heer P. G. de Rijk vond een aandachtig gehoor. De chefs van deze filialen waren allen met hun echtgenotes uitgenodigd. Eveneens waren de desbetreffende rayonchefs aanwezig, alsook de be drijfsleiding, de heren Wagenaar en Hindriks, allen vergezeld van hun echtgenotes. Het was een plezierige en tevens nut tige dag. Het nuttige bestond uit een excursie door de brouwerij. Daarna sprak de heer P. G. de Rijk, vertegenwoordiger van onze brouwerij, over de noodzaak, een produkt met grote omzetsnelheid de ruimte en de plaats in de winkel te geven die het toekomt. Het plezierige vond zijn hoogtepunt op Schiphol. Over de hier opgedane ervaringen werd nog lang gesproken. Al met al was het een prettig slot van een geslaagde wedstrijd. Het was al laat, toen het gezelschap Schiphol verliet met als doel de brouwerij, om daar weer afscheid van elkaar te nemen. Gastheer De Rijk had zich in de bus opgesteld om de helpende hand te bieden. Bij de ontploffing, enige tijd geleden, op de kruitfabriek in Muiden, sneuvelden in de wijde omtrek vele ruiten. Ook de grote etalageruit van A&O-winkelier J. van Strien in de Molukkenstraat te Amsterdam moest het ontgelden. Zoals u op de foto onze vertegenwoordiger, de heer Th. van Veen, ziet demonstreren, was het toen door het tijdelijk ontbreken van het glas mogelijk vanaf de straat de etalage in te richten.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1966 | | pagina 16