BEUKEMA BROERS: BRUISEND BESTAAN Parlevinker van nu is snelvarende supermarkt *Hgg*?j?aa8gggggia Ze zijn met z'n vieren, de Beukema broers: Jan (34), Wim (32), Leo (28) en Arie (25). Hun basis is Deest, westelijk van Nijmegen en hun dagelijks brood ligt op het woelige water van De Waal, tussen beide genoemde plaatsen. In het Handelsregister staan zij officieel te boek als „koopman te water", maar men kent hen beter als „parlevinker". De naam en het beroep zijn hetzelfde gebleven, de varende winkel echter is gegroeid, gemo derniseerd en geheel aangepast aan het huidige, jachtige leven. Voorbij, lang voorbij is de tijd van de roeiboot met een motor van één mannekracht. Vader Beukema is zo be gonnen en heeft vijftien jaar lang op het traject Dreu- mel-Nijmegen zijn bootje met ellebogenstoom voortbe wogen. Daarna kwam de motorboot, waarmee vader Beukema het varende verkopen voortzette, tot hij vier jaar geleden, de pensioengerechtigde leeftijd reeds ge passeerd, het stuurrad definitief aan zijn zoons overdroeg. De appels waren dus niet ver van de stam gevallen. Jan, de oudste, vaart al meer dan twintig jaar. Op het ogenblik staat hij achter het stuur van de Maria 2, die met haar lengte van 18 meter de grootste van de vier boten is. Vier boten ja, want ook de andere broers zijn heer en meester op hun eigen schip. Wim, die dertien jaar vaart, op de Maria 1broer Leo, met evenveel „dienstjaren", op de Antonia, terwijl Arie, de benjamin, met zijn Leo nog maar vijf jaar in de vaart is. Met dreunende diesels daveren de Beukema boten dage lijks over de golven van de Waal om overal op het tra ject Deest tot even voorbij Nijmegen de schipper te voorzien van alles wat hij voor zichzelf en zijn gezin De Beukema broers, hier van links naar rechts Arie, Jan en Leo, varen onder de Heineken vlag. De moderne parlevinker heeft alles aan boord wat de schipper (en die lust graag Heineken!) nodig heeft.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1966 | | pagina 12