CC-Supermarkt, Krimpen a/d IJssel, twee weken lang in het teken van Heineken Vlag in top bij H. G. Wildenberg Co. C.V. W,LDEn^ERg Heineken BsHwwf getapt [ei nek»®» getapt Heineken Bet aieesl getapt Heineken ""■"•••««•ix r Heineken A wt mwat m-Up, m Men kon het eenvoudig niet missen! Op de luifel boven de winkel de grote reclamefles samen met de Heineken vlag en in de etalage een alle aandacht eisende uitstalling van Heineken kis ten en flessen. En of dat nog niet genoeg was, ook de supermarkt zelf Ook in de supermarkt zelf kon men moeilijk aan ons merk voorbijlopen. heuglijke feit met het gebruikelijke pannenbier gevierd. De firma Wildenberg hoopt het nieuwe pand, dat een vloeroppervlakte heeft van 1000 m2, omstreeks het einde van dit jaar te betrekken. Onze biergroothandel H. G. Wilden berg Co. C.V. in Voorburg gaat binnenkort een nieuw bedrijfspand betrekken. Door de steeds groeiende omzet werd het oude pand te klein. Uitbreiding ter plaatse was niet moge lijk, zodat naar een nieuwe vestigings plaats moest worden uitgezien. On danks het feit, dat het in de Randstad Holland steeds moeilijker wordt ergens een geschikte plaats voor een bedrijfs ruimte te vinden, is de heer Wilden berg sr. erin geslaagd in Voorburg beslag te leggen op een flink stuk grond. In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de opbouw van het nieuwe pand. Donderdag 22 septem- stond met grote spandoeken en royale kistenuitstallingen volop in het teken van Heineken. Twee weken lang! De heer Andriessen, een jonge en actieve ondernemer, gevestigd in het nieuwe winkelcentrum van Krimpen a/d IJssel, heeft van deze dubbele Heineken-week in zijn zaak iets bij zonders gemaakt. Via onze huisverbruikvertegenwoordi- ger, de heer G. A. Jansen, ontving hij op zijn verzoek een groot aantal kisten, etalageflessen en ander reclamemate riaal. De heer Andriessen, die afnemer is van Schuitema, haakte met zijn actie in op de extra vraag naar Heineken In deze etalage was het alles Heineken wat de klok sloeg. ber jl. werd het hoogste punt bereikt. Na het hijsen van de vlag door mevrouw Wildenberg sr. werd dit tijdens de wereldkampioenschappen voetbal, toen talloze televisiekijkers de door de spanning gewekte dorst met een koel glas bier versloegen. Een goed initiatief, met als resultaat een sterk vergrote omzet! Twee weken lang stond de supermarkt van de heer Andriessen in het teken van Heineken.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1966 | | pagina 11