WK VOETBAL IN VERKOOP EN ETALAGE Heineken Inhaken op de actualiteit Up1 meest getypt Heineken Hef meest getapt In de periode van de wereldkampioenschappen voetbal heeft Van Stekelenburg's Groothandel N.V. in Helmond in samenwerking met Heineken een verkoop- en presen tatiewedstrijd georganiseerd. Een deskundige jury beoordeelde de prestaties van de deelnemende winkeliers. Behalve op de verkoopwaarde en de uitvoering van de displays en/of etalages werd De heer en mevrouw M. Weemen eindigden met hun fraaie etalage (zie de foto hier rechts) op de tweede plaats. Ook zij ontvingen de daarbij behorende prijs uit handen van de heer Bosch. bovendien gelet op de fantasie en creativiteit van de ondernemers! De jury heeft het allerminst gemakkelijk gehad. Een groot aantal VéGé-winkeliers had zijn beste beentje voorgezet en de resultaten waren in vele gevallen dan ook bijzonder mooi. De einduitslag liet tenslotte de volgende prijswinnaars zien: 1. Fa. Megens, Herpen; 2. fa. Weemen, Oploo; 3. fa. De Lorijn, Nistelrode; 4. fa. De Groot, Helmond; 5. fa. Zeegers, Reek; 6. fa. Verheyen te Schijndel. De winnaars van de eerste en tweede prijs werden uit genodigd voor een bezoek aan de Heineken brouwerij in Brabants hoofdstad. De uitreiking van de prijzen vond daarna plaats in „De Raadskelder" te 's-Hertogen- bosch. De eerste prijs in de Van Stekelenburg's-Heineken actie was voor de heer en mevrouw J. Megens, die met hun presentatie (zie foto hier links) de beker in de wacht sleepten. Op de foto: De heer Bosch van Heineken overhandigt de beker aan mevrouw Megens. Rechts de heer J. van Stekelenburg, directeur van de gelijknamige Végé-groothandel in Helmond; in het midden de heer L. van Diggelen, verkoopleider. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1966 | | pagina 10