HEINEKEN SPORTDAG Albert Heyn Den Haag voor De prijsuitreiking. Miss Alitalia overhandigt de Oldtimer-wissel trofee (inzet) aan de heer Dins- bach van Heineken. Om het onderlinge contact tussen de medewerkers van de Albert Heyn filialen in Den Haag en omgeving te verstevigen en tevens de band met Heineken wat nauwer aan te halen, werd begin augustus op initiatief van de heer Vleghert van Heineken in Den Haag een sportontmoeting ge houden. Stralend zomerweer, een groot aantal enthousiaste supporters en een geanimeerde en sportieve strijd op alle onderdelen hebben deze ont moeting tot een succes gemaakt. De onderdelen, speciaal voor deze dag uitgedacht, bestonden uit touwtrek ken om de Heineken vlag, een wiel- ren-slalom met hindernissen, een veld loop en een bierestafette met Heine ken Rondjes. Het hoogtepunt van de middag was de voetbalwedstrijd tussen de plaat selijke elftallen van Albert Heyn en Heineken, met als inzet de door ons beschikbaar gestelde wisseltrofee. De aftrap werd verricht door Miss Alita lia, die bovendien 's avonds tijdens het gezellig samenzijn-na-afloop de prijzen uitreikte, die door Albert Heyn, Heineken en Alitalia beschik baar waren gesteld. Deze Italiaanse luchtvaartmaatschap pij was voor de filialen van Albert Heyn in Den Haag geen onbekende, omdat haar reuzenvliegtuig daar reeds verscheidene malen de Heine ken displays opsierde. De uitslagen van de verschillende sportevenementen zijn van weinig be lang; hoofdzaak was dat de organi satoren na afloop konden terugzien op een geslaagde ontmoeting, die op een plezierige wijze aan het gestelde doel had beantwoord. Heineken scoort. Kamprechter-chauffeur-verkoper Smit lost het startschot voor het touw trekken. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1965 | | pagina 18