EDAH/HEENEKEN- PRESENTATIEPRIJS 1965 VERKOOPWEDSTRIJD IN BOXTEL SMIT EN ZOON ORGANISEERDE VERKOOPAVOND VOOR HORECA- EN SLIJTERIJBEDRIJVEN Begin oktober ontvingen wij op onze brouwerij in Den Bosch enkele staffunctionarissen van Edah N.V., te weten de directeur, de heer A. Aukes, verkoopleider H. Zoete en hoofdrayonleider M. J. de Bever. In hun gezelschap was de heer H. F. Wouters, bedrijfsleider van Edah Supermarkt, Enschedé. De heer Wouters was enige tijd geleden de hoofdpersoon bij de uitreiking Op 14 oktober jl. werd in „De Prins" in Westzaan een verkoopavond voor horeca- en slijterijbedrijven gehou den. Dit evenement was georganiseerd door onze agent Smit en Zoon, groothandel in dranken en levensmid delen te Wormerveer. Naast het zakelijk gedeelte, vermeldde het programma het optreden van enkele artiesten, onder wie de zangeres Ria Kuyken en de parodist Roland Wagter jr., alsmede verschillende aar dige loterijen met mooie prijzen. Wat het zakelijk gedeelte betreft, heeft een aantal firma's, waaronder Heineken, daadwerkelijk meegeholpen om deze avond tot een succes te maken. De stemming was zeer geani meerd en naar wij vernamen waren de bezoekers over het algemeen bijzonder ingenomen met dit initiatief, zozeer zelfs, dat men informeerde wanneer de volgende avond gehouden zal worden. Vele vakgenoten, die ver hinderd waren, hebben besloten een volgend maal in ieder geval aanwezig te zijn. Gaarne feliciteren wij onze agent met dit initiatief dat leidde tot een verkoopavond, die in zijn soort wellicht nieuw is voor Nederland. Op de verkoopavond van Smit en Zoon traden onder andere op (v.l.n.r.) Henry Calling, pianist, Ria Kuyken en Roland Wagter jr. Op het terrein van de Heineken brouwerij in Den Bosch. V.l.n.r. de heren Wouters, De Bever, Aukes, Zoete, Kuikman (districtsverkoop leider Heineken) en Bosch. van de Edah/Heineken-presentatieprijs 1965, die hem en zijn medewerkers was toegewezen voor hetgeen zij op het gebied van etaleren gepresteerd en gepresenteerd hadden. De prijs werd uitgereikt door de heer Bosch, een van onze vertegenwoordigers. Op de andere foto ziet u de gasten en hun gastheren op het terrein van de brouwerij in Den Bosch. Onze agent in Boxtel, de heer G. van Berkel, organi seerde in september een verkoopwedstrijd voor winke liers ter plaatse. Op de foto onder ziet u de prijzen- trekking, waarbij onze vertegenwoordiger, de heer Van der Weijden (links), de centrale figuur was. Rechts de heer Van Berkel. De uitreiking van de Edah/Heineken-presentatieprijs 1965. Geheel links de heer Anema, onze rayonvertegenwoordiger voor Overijssel.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1965 | | pagina 17