JOOP VAN DEN BERG WON A.V.R.O.-CROSS GESLAAGD KROON-VOETBALTOURNOOI Dies Kosten (Kapelle) won voor eigen publiek Een van de deelnemers aan de reünie in Amsterdam op 10 april jl. (zie pag. 15) was de bekende schaat ser Joop van den Berg, zoon van on ze agente in Woerden. Dat de fees telijke bijeenkomst geen invloed had op zijn conditie, bewees hij de vol gende dag in Hilversum, waar hij als eerste eindigde in de A.V.R.O.-cross (zie de foto). Voor deze race over 5 km hadden 450 deelnemers uit al lerlei takken van sport, uitgezonderd de atletiek, ingeschreven. Topschaat- ser Cees Verkerk, zoon van onze af nemer in Puttershoek, eindigde in deze cross op de negende plaats. De N.V. Levensmiddelenorganisatie E.O., voorheen Stichting Kroon, hield op 19 juni jl. in Zeist voor de tweede maal in successie een groot voetbaltournooi. Het is een bijzonder sportfestijn geworden, waaraan in totaal vierhonderd mensen hebben meegewerkt. Acht elftallen van Kroongrossierderijen, een team, sa mengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende merkartikelenfa brikanten en een buitenlandse ploeg, afgevaardigd door een der A.F.U.- grossierderijen uit Duitsland, namen aan dit tournooi deel. Laatstgenoemd elftal, van de grossierderij Franz Bingel uit Deizisau, legde beslag op de eerste prijs, die bestond uit de De heer Franz Bingel uit Deizisau bij Stuttgart, vice-president van de AFU-levensmiddelenorga- nisatie in Duitsland (waarmee de Kroonorgani- satie binnen het verband van de Europese Organisatie samenwerkt), toont de Kroon-wissel- beker en de Heineken-beker, die door zijn mensen werd gewonnen. Links de directeur van de Kroonorganisatie, de heer L. J. M. Rabou, met een van vele handtekeningen voorziene wedstrijdbal, die eveneens in handen van het AFU-elftal overging. Aan het op zaterdag 19 juni in Zeist gehouden KROON-voetbal tournooi 1965 werd o.a. deel genomen door een elftal, dat was samengesteld uit en door vertegenwoordigers van elf merk artikelenfabrikanten. Als coach trad op de heer P. J. A. Vermeulen van Heineken (rechts), die zijn mensen prompt in Heineken-shirts liet aantreden. Naast hem doelman L. v. d. Velden, eveneens van Heineken. Kroon-wisselbeker en een Heineken- beker als blijvende prijs. Als tweede eindigde de winnaar van vorig jaar, Kroongrossier Wijnalda Kuntz uit Assen. De tweede prijs werd ge vormd door een Heineken bierlaars, die ter plaatse door het winnende elf tal moest worden geledigd, en een Kroonbeker. De prijzen, vier in to taal, werden uitgereikt door de direc teur van de Kroonorganisatie, de heer L. J. M. Rabou. Met name van Heineken zijde is, al dus de organisatoren, veel medewer king verleend in de vorm van onder andere enkele koelkasten, een ge luidswagen, reclamemateriaal en na tuurlijk. bier! Een groep renners in het Zeeuwse landschap. Voor de organisatie had men niets dan lof, zoals onder andere bleek uit de woorden van de voorzitter van de K.N.W.U., dokter P. van Dijk, die de organisatoren een welgemeend compliment maakte. Op vrijdag 25 en zaterdag 26 juni jl. stond Midden-Zeeland weer in het te ken van de internationale wielerron de, de Zeeuwse klassieker voor ama teurs, die voor de zesde maal ver reden werd. Aan deze ronde namen 17 ploegen deel, waaronder twee Bel gische, een Zwitserse, een Engelse en een Duitse ploeg, met in totaal 110 renners. Beschermheer was Jacques Goddet, die echter in ver band met de grote Tour niet aanwe zig kon zijn. De wedstrijd bestond uit een ploegentijdrit over Walcheren en de volgende dag, een grote, open omloop van 170 km door Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren. De re clamekaravaan, die op de tweede 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1965 | | pagina 14