VORMINGSSCHOLEN faw"W wer-thz leineken overal thuis voor de detailhandel ingehaakt op een actuele gebeurtenis, Vlaggetjesdag Scheveningen, Twee displays, afgestemd op de kerstverkoop. (Rotterdam-Zuid) en op de export van Heineken over de hele wereld. (Den Haag) Deze vorm van vakonderwijs heeft de laatste jaren in ons land meer en meer gestalte gekregen. De opleiding om vat een theoretische en praktische scholing, afgestemd op een toekomstig zelfstandig ondernemerschap of op de vervulling van een leidinggevende functie in de detailhandel in de ruim ste zin des woords. Het onderwijs is er op gericht de leerlingen de nodige bedrijfseconomi sche kennis bij te brengen, evenals een behoorlijke hoeveelheid warenkennis, die vereist is voor het verkrijgen van de diploma's vakbekwaamheid. Veel ding geweest een aansluiting met dit vakonderwijs tot stand te brengen. Contacten met onder meer de scholen in Den Bosch, Rotterdam, Den Haag, Middelburg en Nijmegen resulteerden in een praktische samenwerking op het gebied van de reclameverzorging in de detailhandel. De werkstukken op de hierbij geplaatste foto's geven u een goede indruk van hetgeen op dit gebied door de leerlingen reeds is bereikt. De ontwerpen voor deze etalages en displays werden door de leerlingen zelf, onder leiding van hun vakleraar, gemaakt. aandacht wordt voorts besteed aan de kunst van het praktisch werken. Dit laatste is voor Heineken aanlei-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1964 | | pagina 4