BOUW NIEUWE BOTTELARIJ TE AMSTERDAM VORDERT GESTAAG Als gevolg van de toepassing van moderne koeltechnieken is het zg. koelschip van onze A.msterdamse brouwerij reeds geruime tijd niet meer in gebruik. Enige tijd geleden is deze achter de kantine gelegen ruimte, waarin vroeger de uit het brouwhuis af komstige wort in grote bakken werd gekoeld, omgetoverd in een fraaie ontvangzaal, die inmiddels reeds enkele maanden in gebruik is. Het steeds toenemende aantal bezoekers, vooral buitenlandse toeristen, had de be hoefte doen ontstaan aan een representa tieve ruimte, die groot genoeg was om onze gasten naar behoren te kunnen ontvangen. Men liet toen het oog vallen op het koel- scnip, dat als bedrijfsruimte reeds geruime tijd niet meer in gebruik was. Naar een ontwerp van ir. J. A. van Nierop, hoofd van het Heineken bouwbureau horeca te Rotterdam en onder leiding van onze bouwkundige dienst te Amsterdam werd deze ruimte vervolgens verbouwd tot een grote ontvangzaal, met een geheel eigen karakter, die plaats biedt aan ruim twee honderd bezoekers. Het uitzicht vanuit ,,'t Koelschip" (de offi ciële naam van de ontvangzaal) vormt, vooral bij avond, een attractie apart. De bouw en inrichting van de nieuwe bottelarij te Amsterdam is thans zo ver gevorderd, dat de voltooiing langzamerhand in zicht begint te komen. Zoals u op bovenstaande foto kunt zien, is men druk bezig de laatste hand te leggen aan de montage van de machines, die de nieuwe bottelarij straks een capaciteit van 60.000 flessen per uur zullen geven. Naar verwacht wordt, zal de bottelarij begin volgend jaar in bedrijf BEDRIJFSRUIMTE unnen worden genomen. WERD FRAAIE ONTVANGZAAL

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1963 | | pagina 4