Mr. P. Th. H. VERMEULEN benoemd tot directeur van de Brasserie Leopold S.A. De raad van bestuur van onze dochtermaatschappij de Brasserie Leopold S.A. te Brussel heeft in haar vergade ring van 26 oktober jl. de heer Vermeulen benoemd tot directeur van deze vennootschap. De heer Vermeulen is op 1 november jl. in functie getreden. De heer Vermeulen trad in 1951 bij Heineken in dienst. Na enige jaren in Nederland werkzaam te zijn geweest, werd hij in 1955 uitgezonden naar een buitenlandse brouwerij, waar hij gedurende enige jaren tot zijn terug keer naar Nederland medio 1962 de functie van direc teur vervulde. De foto toont u het voor aanzicht van de Brasserie Léopold te Brussel. Tijdens de voorbereidingen voor dit nummer beschikten wij nog niet over een foto van de jongste met Heineken gelieerde brouwerij, die te Freetown in de Westafrikaanse staat Sierra Leone, welke op 16 maart jl. officieel in bedrijf werd gesteld. Wèl kunnen wij u een getekende impressie tonen van deze brouwerij, die eveneens onder supervisie van Heineken werd gebouwd en die een capaciteit van 30.000 hl per jaar heeft.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1963 | | pagina 9