Nieuwe brouwerijen in het buitenland IHÏÏM KUALA LUMPUR-MALAKKA it éwM.üS. Deze maquettefoto geeft een duidelijk overzicht van de nieuwe brouwerij te Kuala Lumpur. In aanwezigheid van enkele honderden genodigden, onder wie talrijke autoriteiten, diplomatieke vertegen woordigers en vooraanstaande figuren uit het bedrijfs leven, werd op 17 november van het vorige jaar de nieuwe brouwerij te Kuala Lumpur, een dochteronder neming van de met Heineken geaffilieerde Malayan Breweries Ltd., officieel in gebruik genomen. De inbedrijfstelling geschiedde door de minister van landbouw en coöperaties, 2.E. Inche Mohamed Khir Johari. Bij de plechtigheid waren onder meer tegen woordig de president-commissaris van Malayan Breweries Ltd., de heer Tan Chin Tuan, alsmede de heren P. R. Feith en J. E. de Rijke, respectievelijk lid van de raad van bestuur en directeur van Heineken's Brouwerijen Nederland N.V., die voor deze gebeurtenis uit Neder land waren overgekomen. De brouwerij werd gebouwd onder supervisie van Heineken, die tevens optreedt als technisch adviseur van dit en van vele andere bedrijven in het buitenland. Als bijzonderheid van de Kuala Lumpur brouwerij kan worden vermeld, dat zij de grootste bottelcolonne heeft, die ooit ergens in het buitenland onder toezicht van Heineken technici werd geplaatst. Deze colonne is met inbegrip van in- en uitpakmachines volledig gemechani seerd. Verder is in de nieuwe brouwerij, die per jaar 160.000 hl bier kan produceren, op betrekkelijk grote schaal automatische apparatuur toegepast. De bottelarij. De minister tijdens zijn openingstoespraak voor de honderden ae- nodigden. 3 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1963 | | pagina 8