DIT IS HEINEKEN!" Nieuwe bedrijfsfilm Hl Vorige maand is onze nieuwe bedrijfsfilm „Dit is Heineken! in roulatie gegaan. Deze twintig minuten durende rolprent in kleuren zal worden vertoond voor onze gasten, die een rond leiding op een van onze drie brouwerijen hebben gemaakt, alsmede op aanvraag voor belangstellenden alom in den lande. „Dit is Heineken!" beoogt in de korte spanne van twintig minuten tijds iets te laten zien van de achtergronden van onze onderneming. In een aantal snel opeenvolgende impressies geeft de film een beeld van de zorg, die wordt besteed aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van ons bier, onder andere wat betreft het wetenschappelijke onderzoek en de voort durende controle door de laboratoria. Ook wordt veel aandacht geschonken aan de activiteiten van het Heineken concern in binnen- en buitenland, zowel wat de verkoop als wat onze deelneming en ons technisch adviseurschap in buitenlandse brouwerijen betreft. Hoewel de film geen uitputtend overzicht geeft van alle onder delen en werkzaamheden van ons concern, zijn verschillende facetten van Heineken in dikwijls spectaculaire scenes zodanig door de makers, Carillon Films N.V. te Rijswijk, gevangen, dat men een boeiende totaalindruk krijgt van ons bedrijf. „DIT IS HEINEKEN" „Een rij-opname in het projectenbureau", zegt het scenario. Aan de camera: Operator Herbert FriemèlAssistent- Cameraman Ed van Zwanenburg houdt de scherpte bij, terwijl bühne Frans Panhorst de camera nauwkeurig voortduwt; zittend op de tafel regisseur Ronny Erends.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1963 | | pagina 7