Dr. H. P. Heineken, wiens naam thans blijvend verbonden is aan een belangrijke wetenschappelijke prijs. De foto werd gemaakt kort voor zijn af treden als president-directeur.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1963 | | pagina 4