Ver vóór de tijd van de Spoetniks maakte Heineken een reis naar de maan 1. Professor Space en zijn medewerkers even voor het tijdstip van de lancering. 2. Tijdens de ruimtevlucht ontbrak het de bemanning uiteraard niet aan Heineken bier. 3. De raket nadert het ruimtestation. 4. De maanbewoners in afwachting van de komst van professor Space. In de afgelopen winter is in het voorprogram ma van een groot aantal bioscopen in het gehele land een Heineken reclamefilmpje vertoond, dat, naar gebleken is, bij het publiek bijzonder goed ontvangen is. Het was de in „Dollywood" van Joop Geesink vervaardigde rolprent „Geen halve m a a (n) t r e g e 1" (Reis naar de maan). Hierin maakt professor Space via een ruimtestation een raketvlucht naar de maan. Aan boord bevinden zich enkele dozen Heineken als geschenk voor de maanbewoners. Wie schetst de verbazing van de professor als na aankomst op de maan blijkt, dat daar reeds Heineken bier aanwezig is! (Zie de foto op de voorpagina). Dit blijkt toch niet zo vreemd te zijn, want, aldus besluit de commentator. „Hei neken bier is immers overal het meest getapt!" Dit reclamefilmpje werd acht jaar geleden reeds, in 1955 dus, in opdracht van Heineken vervaardigd. Het is merkwaardig en interes sant zich te realiseren, dat het filmpje destijds zijn tijd ver vooruit was niet alleen, maar ook dat het bij de vertoning in 1963 niets aan actualiteit had ingeboet, integendeel. Juist in onze tijd, nu de plannen voor een ruimtevlucht naar de maan steeds vaster vormen gaan aan nemen, heeft het publiek met meer dan gewone belangstelling gekeken naar de „trip to the moon" van Heineken.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1963 | | pagina 2