6-Uur 'verstop HEIKEKEN IN DE CARNAVALSVREUGDE wmt Foto Visie-Eindhoven Ook dit jaar was Heineken in de optochten, die ter gelegenheid van Carnaval in verschillende steden gehouden werden, goed vertegenwoordigd. Zo ziet u op de foto links de inmiddels beroemd geworden Heineken Variomaton in de besnipperde straten van Eindhoven. Foto Visie-Eindhoven De foto rechts onder werd eveneens in Eindhoven gemaakt. Onze agent, de heer Winters, liet met mede werking van de militairen van de legerplaats Oirschot deze jolige wagen in de stoet meerijden. In Oldenzaal ging de eerste prijs naar Heinekus wagen (foto rechts boven), die later bovendien nog meereed in optochten in Meerssen en Eijsden, Zuid- Limburg. De toeschouwers in Den Bosch ten slotte zagen een dubbele Heineken deelneming, de Variomaton, die gevolgd werd door een originele, meer dan honderd jaar oude postkoets, welke van een bescheiden Heineken reclame was voorzien. Deze postkoets, foto onder, was gratis ter beschikking gesteld door de heer Jac. Rijks uit Nijmegen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1963 | | pagina 15