HEINEKEN IN DE MOULIN ROUGE Heineken bier voor „Operatie Diepvries" De uitkomst van de proeven was een groot succes en via Van Munching Co. werd dan ook bericht gestuurd aan luitenant Schultz dat wij zijn opdracht konden aanvaarden. H Wie Parijs bezoekt en daarbij ook de Mou lin Rouge op Montmartre op zijn program ma heeft staan, kan nu ook daar zijn Heineken bestellen. Dezer dagen werd namelijk in de grote hal van het Moulin Rouge theater een nieuwe bar geopend, waar uitsluitend Heineken bier wordt ge tapt. Een fraaie neonreclame in de zijgevel van de ingang van Moulin Rouge brengt verder in dit over de hele wereld bekende en jaarlijks door duizenden (touristen) be zochte vermaakscentrum ons merk onder de aandacht van het publiek. Het kantoor van Van Munching Co., Inc., te New York, onze agent voor de Verenigde Staten, ontving enige tijd geleden een brief van de afdeling „Antarctic Support Activities" (Zuidpool bevoorrading) van de Amerikaanse marine. Een brief met een zeer apart ver zoek, dat de oorzaak werd van een 'heel speciale ont wikkeling van onze bierexport. In deze brief vroeg namelijk luitenant W. E. Schultz, bevoorradingsofficier van de Amerikaanse marine, om een proef met bier, dat de zeer strenge klimatologische omstandigheden van de zuidpool goed zou moeten kunnen doorstaan. Luitenant Schultz schreef: „Ik ben van plan tussen de 15.000 en 18.000 dozen verschillende typen bier te kopen voor verscheping van Californië naar de zuidpool. In het verleden zijn er verscheidene zendingen naar de zuidpool verscheept en aan het personeel van de zg. Operatie Diepvries verkocht. Maar als gevolg van de zeer strenge klimatologische omstandigheden en het gebrek aan goede opslagruimte zijn er veel klachten binnengekomen over troebel bier en tevens over slechte smaak na bevriezing." Luitenant Schultz verzocht ons dan ook ons blikbier te testen op de volgende manier: a) Het bier te bevriezen bij —30° C gedurende enkele dagen; b) Het bier te bevriezen bij —30° C, ontdooien en opnieuw bevriezen bij —30° C gedurende enkele dagen. Dezelfde proeven moesten herhaald worden bij 50° C. Het is voor de lezer misschien interessant om te weten dat deze temperaturen inderdaad optreden in de zuid- poolwinter. Luitenant Schultz verzocht ons de bussen na bovenstaande behandeling te controleren op lekkage, het bier te controleren op kleur, helderheid, enz. en het ook door een team van goede proevers te laten keuren op smaak en geur. Via de afdeling export werd dit zeer bijzondere verzoek voorgelegd aan de deskundigen van het centraal labora torium. Dit laboratorium nam onmiddellijk contact op met ons bedrijf te 's-Hertogenbosch waar, zoals bekend is, ons blikbier wordt geproduceerd en men besloot een proef te nemen. De vriesproef met biermonsters, die verstrekt werden door Den Bosch, werd uitgevoerd op het centraal laboratorium voor zover het de tempe ratuur van 30 C betrof; voor de vriesproeven bij 50° C riepen wij de hulp in van het centraal technisch instituut van de TNO-organisatie. Dit instituut beschikt namelijk over een vriesinstallatie, waarin deze lage temperatuur bereikt kan t worden. Zuidpooltemperaturen in hel een- traal laboratorium te Rotterdam De blikjes bier werden daar in de diepvriesinstallatie op 30° C ge bracht.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1963 | | pagina 14