INBUITENLAND Heineken Beer is Favoured in 128 Countries The Vice President of the United States Drinks Heineken Beer ITALIË MARTINIQUE SINGAPORE: RECORDPRODUKTIE BLIKB1ER 00K AMERIKA'S VICE-PRESIDENT PREFEREERT HEINEKEN |n» I. 4 4 t 4 444Ü |1 4 -4 4» 4 4» 4 *>- HICOSI' fcOTNAl Dt Mr. We0»1 noion« OQMflM* ArOPAl3Hl BUYf* Onze agent in Italië heeft zijn bestelwagens, die in Rome en Milaan dienst doen, van een in het oog lopende Hei neken reclame voorzien, zoals u op deze in Milaan gemaakte foto kunt zien. Op een van zijn reizen bracht de heer R. van der Velde, die onze belangen in het Caraïbische gebied behartigt, onlangs een bezoek aan Martinique. Bij deze gelegenheid werd onderstaande foto gemaakt, waarop, vóór de bestelwagen van onze agent aldaar, van links naar rechts staan afgebeeld de heer Van der Velde, een vrouw uit Martinique in Creools costuum, onze agent de heer M. A. Clément en zijn personeel. Evenals president Kennedy legt ook vice-president Lyndon Johnson een speciale voorkeur voor ons bier aan de dag. Tijdens een recente reis naar het Midden Oosten bestelde hij op Cyprus twee cartons Heineken voor persoonlijk gebruik, een bestelling waarvan onze agent in Nicosia dankbaar gebruik maakte voor een advertentie, die u hierboven ziet afgebeeld. In de maand december van het afge lopen jaar werden in de Tiger-brouwerij te Singapore meer dan 1.200.000 blikjes bier gevuld. Dit betekent een record, dat op feestelijke wijze werd herdacht. Op de foto hiernaast ziet u de heer W. H. Krüs, chef bottelarij, temidden van het bedieningsper soneel van de blikcolonne.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1963 | | pagina 13