HEINEKEN ROTTERDAM HIELP DUIZENDEN UIT DE ZOUTWATERMISÈRE Kwart miljoen liter water in vier dagen Ais herinnering aan het beschikbaar stellen van drinkwater en als uiting van dankbaarheid daarvoor bood het bestuur van de stichting ,,De bejaarden van Crooswijk" zaterdag 16 maart jl. een door de Crooswijkse kunstenaar Charles Kemper vervaardigde pentekening aan. De voorzitter van het bestuur van de stichting, ds. W. D. J. van der Kaaden (links op de foto), overhandigde de pentekening aan de heer P. R. Feith, lid van de raad van bestuur van Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. In lange rijen stonden de mensen te wachten voor de poort van de Rotterdamse brouwerij. andere deden een beroep op Heineken. Zij allen werden geholpen, evenals het ge pensioneerde personeel van de brouwerij, dat zaterdag 26 januari jl. een hoeveelheid goed water thuisbezorgd kreeg. De Heineken brouwerij te Rotterdam be trekt het voor het gehele bedrijf benodigde water uit een aantal eigen welputten, die ongeveer dertig meter diep zijn. Elke dag worden hieruit honderden kubieke meters water opgepompt. Het water wordt eerst gezuiverd (ontijzerd en gefiltreerd) en ver volgens naar voorraadtanks gepompt. Het centraal laboratorium van Heineken te Rot terdam oefent dagelijks een biologische con trole uit op de kwaliteit van het water, dat bovendien periodiek wordt onderzocht door de Keuringsdienst van waren. Toen eind januari jongstleden het drink water in de Maasstad door het uitzonderlijk hoge zoutgehalte (31/2 gram per liter) voor consumptie totaal ongeschikt geworden was, heeft de Heineken brouwerij te Rotterdam gedurende vier dagen op ruime schaal kosteloos zuiver water uit eigen bron aan het in steeds grotere getale toestromende publiek weggeschonken. Aan naar schatting twaalfduizend mensen is in totaal een kwart miljoen liter water verstrekt. Ook vele bedrijven, waaronder limonadefabrieken, hotels, café's, restau rants, kleine industrieën, gemeentelijke in stellingen (o.a. het drinkwaterbedrijf!) en De drukte op de binnenplaats. In vier dagen tijds werd aan ongeveer twaalfduizend mensen in totaal een kwart miljoen liter heerlijk helder Heineken water weggeschonken.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1963 | | pagina 11