Commerciële dienst bezocht de drie brouwerijen JEUGDIG BEZOEK IN DEN BOSCH Na afloop van de rond leiding werden de jeug dige bezoekers op het terrein van de brouwerij vereeuwigd. Begin maart bracht een groep van 33 leerlingen van de Katholieke Vormingsschool voor de detailhandel uit Nijmegen een bezoek aan onze brouwerij in Den Bosch. Dit gebeurde naar aanleiding van een door ons in februari op de school gehouden voordracht. Een tweede aanleiding was, dat de leerlingen in de dagen vóór Carnaval in Nijmegen niet minder dan zestien Heineken etalages hadden gemaakt. De tocht begon in de zich nog steeds uitbreidende brou werij te 's-Hertogenbosch. Vandaar ging men per bus naar Rotterdam, waar men met belangstelling het laatste snufje op het gebied van flesverpakking-in-carton met behulp van de zg. clusterpakmachine bekeek. In de hoofdstedelijke brouwerij ten slotte werd het gezelschap onder andere door de nieuwe fustenboenplaats geleid, waar moderne machines ter reiniging van de vaten staan opgesteld, (foto's rechts). Op de slotbijeenkomst maakten de deelnemers kennis met het Whitbread Pale Ale, het bekende bier van de Engelse brouwerij-onderneming, waarmee Heineken reeds geruime tijd samenwerkt. De introductie van het bier van onze Engelse partner geschiedde door de heer H. Jenkins, assistant general sales manager van Whit bread Co. Ltd., (foto boven). Exnd vorig jaar was het gehele personeel van de commerciële buiten dienst van Heineken gedurende één dag bijeen voor het brengen van een bliksembezoek aan de drie Nederlandse bedrijven. Het doel van dit bezoek was het gezelschap in staat te stellen kennis te nemen van de laatste technische ontwikkelingen in de drie bedrijven.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1963 | | pagina 10