r ^Olagvertoon in Wet buitenland La douce France CAFF, - rt - .J e technische stafleden van onze brouwerijen te Amsterdam en Rotterdam wachtte deze maand bij hun bezoek aan de Brouwerijtentoonstelling te Londen een aan gename verrassing. De bieren van hun collega's te Singapore en Lagos (Nigeria) bleken met hoge onderscheidingen uit de bus te zijn gekomen. Aan deze tentoonstelling, die om de twee jaren wordt gehouden, plegen de brouwe rijen van het gehele Britse rijk hun bier ter beoordeling te zenden. Uitsluitend brouwerijen, gevestigd in het „British Empire and Commonwealth", worden ter mede dinging toegelaten. In een sterk bezet veld wisten de brouwerij te Lagos en de beide brouwerijen te Singapore in totaal op 5 prijzen beslag te leggen, te weten twee eerste en twee tweede voor het Pilsener en een derde voor het Stout. Bovendien kreeg Singapore voor zijn Pilsener de Championship Gold Medal voor het beste flessenbier, gebrouwen en gebotteld in het British Empire and Commonwealth. Vier Nederlanders in den vreemde, die allen te Rotterdam van onze technische direc teur ir. A. Emmens hun opleiding als brouwmeester kregen, zorgden voor dit fraaie en voor Heineken zo eervolle resultaat. De heer J. E. de Rijke werd geboren te Zierikzee in 1905, studeerde chemie in Delft. Hij kwam in 1931 in dienst van Heineken en is thans technisch directeur te Singapore. Ir. J. Lens van Rijn, in 1910 geboren te Singapore, waar zijn vader, een Nederlands medicus, praktizeerde, verwierf in Delft zijn diploma als scheikundig ingenieur. In 1937 nam zijn dienstverband bij ons een aanvang. Hij is sedert enige jaren technisch directeur te Lagos. Dr. L. Bels, geboren te Velsen in 1916. Stu deerde biologie in Utrecht en behaalde tiaar tie doctorsgraad. In 1945 volgde zijn aanstel ling bij onze onderneming. Zijn tegenwoor dige functie is chef laboratorium te Singa pore. Ir. H. Wanschers zag te Wierden in 1917 het levenslicht. Hij is Wagenings ingenieur en deed in 1947 zijn intrede bij Heineken. Hij is werkzaam als bedrijfsleider te Singa pore. BAMZ A AI- ACTIE voor slijters en winkeliers. De eerste ronde van deze aantrek kelijke actie was een groot succes. 29,303 etalagejlessen werden aange meld. Wekt uw afnemers op, ook aan de volgende ronden mee te doen. Uw bier omzet is ermede gebaat.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1954 | | pagina 3