Heineken's ■r T Oneerlijke concurrentie Dames drinken bier! Haile Selassie, keizer van Ethiopië, zal binnenkort een bezoek aan ons land bren gen. Hier ziet men Zijne Majesteit op een tentoonstelling te Addis Abeba voor een stand, waarin ons Heineken's bier wordt geëxposeerd Van vele zijden wordt ons gevraagd waarom sommige buitenlandse bieren zoveel sterker zijn dan het Nederlandse bier. Men heeft dan op het vreemde etiket een percentage van b.v. 12 gezien, terwijl op ons Pilsener-etiket 5% staat. Het is nuttig, dat wij U hiervan de ver klaring geven, omdat hier de mogelijk heid van misleiding bestaat. Men kan de sterkte van bier aangeven door het stamwortgehalte en door het alcoholgehalte. Zo heeft ons Pilsener een stamwortgehalte van 12% en een alcohol gehalte van 5%. Het stamwortgehalte wordt gevonden door bepaling van het suikergehalte van het wort, dit is de naam van het bier voordat de vergisting heeft plaats gehad. Na de vergisting, dus als de suiker zich omgezet heeft in alco hol en koolzuur en het wort de naam van bier verworven heeft, kan het alco holgehalte worden bepaald. Bij bier drukt men dit uit in het volume-percen tage. Het zal U inmiddels duidelijk geworden Mevr. J. te 11. is een enthousiast bierdrinkster. Zij is er in geslaagd bij haar tennisclub- genoten ons bier tot de meest gevraagde lafenis te maken. Let op de elegance waarmee het glas wordt gehouden! zijn waaraan de enorme zwaarte van sommige bieren is toe te schrijven: Aan de suggestieve werking van een indicatie, die afwijkt van datgene dat in ons land gebruikelijk is en door de Drankwet wordt voorgeschreven. Als U op indruk wekkende wijze wilt zeggen hoe heet het wel is, kunt U door Fahrenheit een hoger cijfer uitdrukken dan door Celsius. De temperatuur stijgt er echter niet door. Indien de bierverkoper zijn percentage stamwortgehalte als waardebepaling op één lijn stelt met ons alcoholgehalte, maakt hij zich bewust aan oneerlijke concurrentie schuldig, maar zijn bier wordt er niet zwaarder van. Ons Bokbier heeft een alcoholpercentage van 6i/2% en een stamwortgehalte van 16%. Men zal ons echter niet kunnen verleiden tot reclame voor een „zestienprocentig" bier, hoeveel zwaarder dit ook lijkt dan een bier van 614%. De Stamwortvlegel In de Artis, naast de Egel Woont de grote Stamivortvlegel; Hij leeft als geestlijk decadente Van onbegrepene procenten; Heel zijn hok hangt vol met klokken, Maar de klepels zijn vertrokken. Zijn versleten laarzen-zolen Zijn gelapt met alcoholen. Hij noemt de bieren zwaar en lichter, Zeer tot verdriet vati uwen dichter En tot verveling van de leeuwen, Die demonstratief gaan geeuwen; Koud noch warm wordt ook de Egel, Want die kent de Stamwortvlegel, Maar de ossen en de ezels En de ranjarietjekwezels En het koploos heer der kippen Hangen slaafs aan zijne lippen En hij tracht hen te verleiden Tot het bier van gene zijde Maar incognito, als mens, Drinkt hij zellef Hei-ne-kens! vdz

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1954 | | pagina 2