Gjaóten uit Wet buitenland 70 hectoliter „BAARS IN BIER" •V 'X Een Wolseley uit 1902 gevolgd door een Ford uit 1914 Onze agent te Horst (L.), de heer Vullings, heeft vele goede afnemers. Hoe kan het ook anders in ons bierminnende Limburg. Eén van die afnemers is de heer v. d. Munnick- hof uit Venray. Zijn établissement draagt de verleidelijke naam: „In de Engel". Tot zover is dit een bericht, dat zelfs voor ons blad geen nieuws betekent en dat zou het blijven tot aan de vooravond van de jongste kermis te Venray. Inwoners van Venray weten, dat er gedurende de kermisdagen een slordig glaasje bier gedronken wordt en toch durfde één van de vaste bezoekers van „In de Engel" het aan om de volgende weddenschap met de kastelein af te sluiten: „Munnickhof, ik verwed er een vat bier onder, dat ge met de kermis in uw z,aak en uw danstent nooit meer dan 50 hl bier verkoopt." Dat liet de heer v. d. Munnickhof niet op zich zitten; vier dagen duurde de kermis en na afloop van het feest had hij zijn vat bier gewonnen met een recordverkoop van 70 hl. 70 hl in vier dagen, 28.000 glazen, per dag 7000 glazen bier! Een prestatie, die zelfs op Limburgse kermissen een uitzondering be tekent. Ditmaal geen zakenrelaties in onze rubriek „Gasten uit het Buitenland"; na deze (ver regende) zomer past het ons om gasten in vacantiestemnring Hij U te introduceren. Niet zo maar een stel toeristen, maar een groep van ongeveer 80 Engelsen, die met grote openhartigheid van zichzelf weten te getuigen: „We zijn allemaal gek", ja een beetje gek zijn ze wel. Maar ze zijn allen zo heerlijk en eerlijk oprecht gek, dat zij voor altijd een plaats in ons hart hebben veroverd. Het was de British Veteran Car Club, een club waarvan de leden zich toeleggen op het rijden in oude, zeer oude auto's, die onze brouwerij te Amsterdam met een bezoek vereerde. De modernste wagen van de 34 auto's die bij ons binnenrolden was van 1916; de oudsten waren uit 1898. De club en de wagens zijn beroemd geworden door hun jaarlijkse wedstrijd van Londen naar Brighton en vooral ook door de film „Gene vieve", waarin de Darrag 1904 van de heer Reeves de hoofdrol vervulde. Vreemde vehikels met vreemde eigenaren, om wie een merkwaardige sfeer hangt van sportiviteit, verknochtheid aan traditie en zucht naar avontuur. Major Henri Fairhurst, de trotse bezitter van een Peugeot „two- seater" uit 1902, was deze dag een bijzonder gelukkig mens. Hij had nl. een ongeluk dat hem stempelde tot een waar lid van de Veteran Car Club; zijn vooras brak door metaalmoeheid. Kijk dat is nu iets wat U niet begrijpt, maar wat deze lieden met trots vervuld, want metaalmoeheid in de wagen betekent het gegarandeerde bezit van een heel oude, zeer originele, de Club waardige automobiel. „We zijn allemaal gek", zeggen zij, maar ze zijn toch niet zo gek dat ze niet weten dat in feite iedere toeschouwer respect heeft voor de wijze waarop hier een oude, typisch Engelse traditie wordt gehandhaafd. Van haar kant had deze goedgemutste groep Engelsen, respect en waardering voor de wijze waarop bij Heineken bier wordt ge brouwen. Zij lieten het zich goed smaken en de geringe maximale snelheden van hun oude automobielen waakten ervoor, dat de slagzin „bij snelverkeer geen alcohol" geen geweld werd aangedaan. ZOMER-WINKEL ACTIE Zoals bekend waren er aan onze zomer-win- kelactie prijzen verbonden voor vertegen woordigers van de groothandel. Hier zijn de prijswinnaars: le prijs: H. v. d. Borst, Etten (N.-Br.), ver tegenwoordiger fa. Roser te Roosendaal, een tweedaagse reis naar Brussel. 2e prijs: J. v. <1. Velden, Geldrop. vertegen woordiger N.V. Gebr. D. Schuitema, Eind hoven, een tweedaagse reis naar Amster dam. 3e prijs: G. Mensing, Beverwijk, zoon van de JOHANNES VRIENSt Op 89-jarige leeftijd is te Loenen aan de Vecht overleden de heer Johannes Vriens, die van 1 October 1910 tot 1 Augustus 1943, de datum waarop hij door zijn zoon werd op gevolgd, onze agent aldaar is ge weest. Bij de teraardebestelling, welke op 30 Augustus te Loenersloot is geschied, hebben de heren Bothoven en Vogtschmidt de Heinekens Brou werij vertegenwoordigd. agent te Beverwijk, een reis naar Rotter dam. Alle reizen voor twee personen. MEDEDELING Het Sonnet op de grote dorst", dat opgeno men werd in Het Meest Getapt van 1 Juli j.l., blijkt enkelen van onze afnemers te hebben gekwetst. Gaarne bieden wij U voor de plaatsing van dit sonnet onze excuses aanterwijl wij U de verzekering geven, dat in de toekomst een strenge selectie op de te plaatsen kopij zal worden toegepast. Als ge op handslag en bij de baard van onze goede schutspatroon St. Petrus belooft, niet meer baars mee naar huis te nemen dan Uxo gezin kan opeten (dat is het hoofd-kenmerk van de sportieve hengelaar), moogt ge het hierna volgende recept lezen voor het bakken van baars, dat bij ons weten in geen enkel kookboek te vinden is: Als ge 's avonds thuis komt de baars fileren (dat is makkelijker dan het lijkt en geeft ook minder rommel dan schubben krabben) en flink in het zout zetten. De volgende dag, gedurende 20 tot 25 minuten vóór het bak ken, de baarsfilets in een schaal met donker bier leggen (het teveel aan zout trekt er dan tevens uit), daarna luchtig door het paneermeel halen en bakken in sla-olie of boter. Het resultaat is een verrukkelijk licht bruin lapje baarsvlees zonder graat. Wie een maal zó baars heeft gegeten, zal het nooit anders willen (Het Parool, 16.7.'54)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1954 | | pagina 4