Nationale biertapwedstrijd 1954 Het meest getapte bier in neon La.pi vlfusd&yvt» 31 Augustus was weer een belangrijke dag in het leven van alle beste biertap pers van het land. Op deze dag toch werd de eindstrijd gestreden in de Nationale biertapwedstrijden 1954. In het Concert gebouw te Amsterdam hadden zich de 29 teams, die verspreid over het gehele land de plaatselijke biertapwedstrijden had den gewonnen, verzameld. Uit Apeldoorn en Arnhem, uit Bergen op Zoom en Breda, uit Leiden en Leeuwarden, uit Soestdijk en Steenwijk, kortom uit alle windrichtingen waren de eersteprijswinnaars met hun supporters gekomen, om in een sportieve eindstrijd uit te maken wie de allerbeste onder de besten zou zijn; wie voor een jaar de ver guld zilveren wisselbeker mee naar huis mocht nemen. De goed bezette muziektempel aan de van Baerlestraat bood een feestelijke aan blik, waarachter echter de spanning die heerste bij deelnemers en toeschouwers niet verscholen kon gaan. Na de eerste ronde vielen 6 deelnemers af, na de tweede 10 en na de derde ronde bleven vier finalisten over. De spanning in de zaal bereikte het toppunt: wie gaat winnen? De Beursbengel uit Amsterdam, Pax uit Arnhem, Café Scholma uit Groningen of Hollandia uit Rotterdam? Lang liet de jury de aanwezigen in het on zekere, maar toen werd bekend gemaakt dat Café-Rest. „Hollandia", vertegen woordigd door het team; mevrouw M. A. de Winkel—van I-Ieykoop en de heer A. Grootenboer, het kampioenschap van Nederland gewonnen had. Wij zijn er trots op, dat ook dit jaar Heineken's afnemers kampioen van Ne derland zijn geworden.Wij wisten al dat wij in Hollandia een prima glas bier kregen. Thans is onze wetenschap offi cieel bevestigd. Proficiat mevrouw de Winkel, proficiat heer Grootenboer, pro ficiat „Hollandia". Vier monteurs bezig met de van de leidingen ^^p café Moderne, te Amsterdam, verrijst een neonbouwwerk van aanzien lijke omvang, een neon voor Heineken's Bier, de grootste welke ooit door de brouwerij werd geplaatst. Wanneer U dit blad in handen krijgt straalt deze neonreclame zijn beweeglijk licht reeds uit over het Leidseplein; op bijgaande foto's ziet U de monteurs bezig met de opbouw van deze 21 meter lange en 12 meter hoge instal latie. De Zwitserse fabriek Sauter vervaardigde de schakelwals voor de neon. Deze scha lij kelwals loopt in 7 Jj seconden langs 27 con tacten en verzorgt montage daarmede de speelse beweeglijkheid van deze reclame. Wilt U nog wat cijfers? In 3 seconden „loopt" het 4 meter hoge bierglas vol. De bierkraan is eveneens 4 meter hoog, het totale gewicht is ong. 4 ton. De 48 voor deze installatie benodigde transformatoren zijn gemonteerd in het glas en in de letters Heineken's Bier. Tot slot: er is 210 meter neonbuis in deze installatie verwerkt! Hoog boven het Leidseplein!

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1954 | | pagina 2