MP Qnder olacj UITGAVE VAN DE HEINEKEN'S BIERBROUWERIJ MIJ. N.V., AMSTERDAM - ROTTERDAM een GRAND PRIX PARIS 1889.0 DIPLOME D'HONNEUR "Het Meest betapt! SEPTEMBER 1954 2e Jaargang No. 5 Millioenen en rnillioenen flesjes bier verlaten in eindeloze stromen week in week uit onze brouwerijen. Zij vertrekken naar alle landen der wereld en overal, in Tokio en Tanger, in Hongkong en Honduras, kunt U het flesje Heineken's bier herkennen aan het etiket met de groene band, de zivarte balk en de rode ster. Geen twijfel is er mogelijk: dat etiket is de garantie voor het beste iaat Koning Cambri- nus zijn onderdanen te bieden heeft. Millioenen flessen echter gingen nog steeds gebukt onder het droevig besef, dat zij het zelfde product vervoerden, doch niet dezelfde vlag mochten dragen. Dat waren de flessen die in het binnenland werden verkocht. Maar van I October af is dat uit! Ook in Nederland gaan wij dan het bekende etiket, zoals het op deze bladzijde staat afgebeeld, voeren. Eén bier onder één etiket over de gehele wereld, dat is ons devies en hiermede zetten wij dan tevens en nu voor goed, een punt achter het sprookje dat wij nog steeds (als kort na de oorlogtwee kwaliteiten bier zou den brouwen, één voor export en één voor het binnenland. Wij zelf zijn schuldig aan dit verhaal door rustig één (de bestekwaliteit bier te ver kopen onder twee etiketten. Men moest wel gaan geloven dat er verschil in de kwaliteit van het bier was. Maar laten we die tijd vergeten, met ingang van 1 October intro duceren wij in Nederland, na jarenlang het zelfde bier verkocht te hebben nu ook het zelfde het export etiket. Laten we tonen dat wij dit etiket waardig zijn en laten wij hetzelfde enthousiasme en dezelfde verkoopkracht ten toon spreiden als onze vertegenwoordigers en agenten in het buitenland! Wij zullen U steunen met een reclame-cam pagne in alle Nederlandse dagbladen, die begint op Vrijdag 1 October en die zal duren tot het einde van het jaar. Millioenen folders, duizenden showcards, raambiljetten, transfers, bijsluiters en vloei- bladen, afgestemd op het nieuwe etiket, lig gen voor U klaar; wij vertrouwen dat U met MARK to TRADE Heineken AMSTERDAM 1883 MEDAILLE DOR PARIS 1875 overleg gebruik zult maken van dit mate riaal. Onze campagne, waarin U buiten de afdrukken van de advertenties, voorbeelden van het beschikbare reclamemateriaal vindt, is inmiddels naar de groothandel gezonden. Wij wensen U veel succes toe met de bier verkoop en wij vertrouwen dat ons interna tionale etiket op de binnenlandse markt evenveel weerklank zal vinden als dit over de gehele wereld het geval is.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1954 | | pagina 1