Heineken Agenten in Azië De Marine ook De Amerikaan kiest Heineken mer twee foto's van een dergelijke bijeenkomst te Hongkong'. Op de eerste foto ziet U een veertigtal Hongkongse handelaren in Heineken's bier en op de tweede ziet U hoe de heer W., staande aan één der vier tafels (waar hij overigens zeer gebrek kig met stokjes etend, heel weinig van de Chinese gerechten kon verorberen) het gezelschap toespreekt in het Engels; naast hem Mr. Chan, de bijzonder energieke Heineken's Agent te Hongkong, die het gesprokene in het Chinees vertaalt. Wij reproduceren ook nog een foto van de familie Meclhora; de Onze export-leider, de heer Wevmarshausen, keerde onlangs terug van een lange reis van Athene tot Tokio en bezocht al onze vrienden in Azië. In verschillende plaatsen organiseerden onze Aziatische agenten ter gele genheid van het bezoek van de heer W. bijeenkomsten met hun afnemers, waar dan de Heine ken's film werd vertoond en ge legenheid werd gegeven om over ons product, onze buitenlandse brouwerijen, onze vrienden in Nederland enz. het één en ander te vertellen. Wij reproduceren in dit num- heren Medhora verkopen ons bier in Bengalen. Zij zijn Parsi's, afstammelingen van een groep Per zen, die eeuwen geleden hun vaderland verlieten. Zij staan in India in hoog aanzien. Wat hen vooral onderscheidt is, dat zij hun doden niet begraven of verbranden, maar ze in z.g. Towers of Silence" door de gieren laten ver slinden. Afgeluisterd in de trein van Parijs naar Amsterdam door een Heineken's vriend, die zich niet bekend heeft ge maakt. „Nu ben ik voor de negende maal naar de Verenigde Staten geweest om bloembollen te verkopen en ditmaal ben ik eens met de nieuwe Ameri kaanse reuzeboot, de „United States", teruggekomen. Dit is zoals je misschien weet, een boot van een Amerikaanse maatschappij, met een Amerikaanse bemanning, die in een recordtijd, in 4V2 dag, over de Atlantische Oceaan vaart! Maar weet je, wat me nu opgevallen is? Dat daar aan boord van die boot vrijwel uitsluitend Heineken's bier gedronken werd! Het was uitstekend, man!!! Amerikaans bier was er wel te krijgen, maar dat werd practisch door niemand gedroriken! We waren maar met een paar Hollanders aan boord, maar je begrijpt, dat dit ons Holland se hart goed deed!" Bij de Koninklijke Marine is Heineken's Bier de meest geliefde drank, dat mag als bekend worden verondersteld. Maar toch is het prettig wanneer wij telkens weer aan dit feit worden herinnerd door foto's van gezel lige bierfeestjes aan boord die ons worden toegezonden of door een brief van een ma troos, die niet kan nala ten ons te schrijven hoe zijn pijpje Heineken's bier hem opmonterde na een zware dagtaak on der tropische zon. Aan boord van Hr. Ms. Kortenaer is het al niet anders en de hierbij af gebeelde foto werd ge maakt door één der be manningsleden toen het schip in Londonderry verbleef. De beman ning van bak 4 zoals ge woonlijk, aan 't Heineken's bier! schreef hij erbij. Aan de glundere gezichten valt te zien, dat het best smaakt. Laten we hopen, dat het zo zal blijven, want bierdrinkers zijn gezel lige mensen en die hebben wij nodig in een wereld welke soms zo weinig gezellig is!

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1954 | | pagina 4