BIER- PRAAT nekeit J N*. VtS uy n ttrnm,* G/aóten uit Wet buitenland Agenten-bij eenkomsten Rotterdam en Amsterdam Heineken's stout Cf Dit is de stand waarmede Heineken op de Roka uitkomt. Madame A. Netter en haar zoon Louis Gérard Netter (30 jaar). Sinds het overlijden van de heer Netter Sr. wordt het Parijse Huis Netter gedreven door Moeder en zoon. Zij hebben vele goede zaken in hun assorti ment opgenomen, in de eerste plaats Heine- ken's Bier, maar verder horen wij namen als Moët et Chandon, Martell, St. Raphael enz. Een gedegen huis geleid door gedegen en vriendelijke mensen. Louis Gérard Netter treedt hoofdzakelijk op als sales promotor en maakt hiertoe vele en verre reizen, o.m. bezoekt hij regelmatig alle Franse koloniën in Afrika zoals Senegal, Tojo, Cóte d'ivoir, Cameroun, Fr. Guinéa en zelfs Madagascar. Netter Jr. is een harde werker, maar ergens heeft hij ook het bloed van een avonturier. Misschien komt het omdat hij 8 maanden van het jaar op reis is en dan veelal in het zwarte werelddeel, waar de verlokkingen van het oerwoud velen te machtig zijn, vertoeft. Hoe dan ook, toen hij in 1949 van Parijs naar Madagascar moest reizen besloot hij het nu eens op een ongewone manier te doen, nml. per auto. Het bracht het voordeel mede dat hij onderweg nog diverse klanten kon bezoeken, hoewel hij er op zijn tocht dwars door de Sahara weinig ontmoet zal hebben. Het is een avontuurlijke tocht geworden en het is prettig om de heer Netter erover te horen vertellen en daarbij te merken dat een eenvoudige bierverkoper oog en hart kan hebben voor andere dingen dan alleen zaken doen. Vergenoegd haalde hij herinne ringen op van dagen waarop hij slechts 50 km vorderde, zo dicht was het oerwoud waardoor zijn pad leidde. Maar hij is er ge komen, in Madagascar en hij heeft daar en onderweg zijn zaken gedaan en hij doet ze goed! Madame Netter glimlacht trots bij de ver halen van haar zoon, die zo prima de voet sporen van zijn vader drukten, die er iets van weet te maken, van de zaak en van zijn leven. en dier begonnen te drinken. Aloys met be hulp van een bierpul; de os zonder. Toen Aloys zo ongeveer zijn twintigste liter naar binnen had, had de os voor de rest gezorgd... Op 29 Maart a.s. zal voor de Rotter damse Agenten in het Groothandels gebouw te Rotterdam en op 30 Maart voor de Amsterdamse Agenten in het Minervapaviljoen te Amsterdam een bijeenkomst worden gehouden. Dit is een voorlopige aankondiging; U ge lieve deze data te reserveren. WEDDENSCHAP W edden' vroeg Aloys Hinterjanger, de grappenmaker van Ering a/d Inn wed dendat ik en mijn vriend binnen zes uur een vat met 100 liter bier kunnen leeg drinken?" De brouwerij-bezitter uit het nabijgelegen Rottal, wie deze vraag gold, antwoordde: „glad onmogelijk, maar als je wilt wedden, voor mijn part." En de beide Beieren wed den om 60 Mark. Een half uur later kwam Aloys aan met zijn vriend een kapitale os De brouwerij-bezitter kon protesteren zoveel hij wilde, maar Aloys hield vol, dat de os zijn beste vriend was. Het vat werd aangeslagen en het schuimend gerstenat werd in een tobbe gegoten. Mens Hierbij ziet U op ware grootte afgebeeld het strookje Heineken's Stout. Deze strookjes zijn aan de achterzijde gegomd en dienen geplakt te worden in menu's of prijskaarten. Meestal zult U ntnl. zien dat Stout op de prijskaarten niet genoemd wordt. Dit is een eenvoudig middel om dit arti kel toch onder de aandacht van het publiek te brengen. U kunt deze strookjes bij onze vertegenwoordigers of bij onze kantoren aanvragen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1954 | | pagina 4