Amsterdam die grote stad is gebouwd op palen Heineken op de Roka 'ballade van de matigheid Bij de foto: Voordat het kistenmagazijn werd gebouwd werd er diep gegraven, ten einde onder dit gebouw grote olietanks te kunnen plaatsen Ja, Amsterdam is gebouwd op palen en onze brouwerij natuurlijk ook. U zult dit bij een bezoek aan ons bedrijf gemerkt hebben, want nog niet lang geleden dreunden op verschillende plaatsen op ons terrein de mokerslagen van het heiblok op de paal. Waarschijnlijk heeft U zich wel eens afge vraagd, wat willen zij daar op die brouwerij nu eigenlijk! Aan de ene kant wordt ge sloopt, aan de andere kant gebouwd, maar wat er nu gaat gebeuren daar wordt geen mens uit wijs. Wel, wat U nu ziet is het begin van de voorgenomen verbouwingsplan nen, die zich over een periode van 10 jaar zullen uitstrekken. Intern wordt dit plan dan ook aangeduid als het „10 jarenplan". Het begin was de bouw van het kistenmaga- zijn op de hoek van de Stadhouderskade en de le v. d. Helststraat, de tweede phase is de bouw van het centrale magazijn, dat nu verrijst op de binnenplaats van de brouwerij. Deze beide magazijnen zullen, wanneer zij in gebruik genomen zijn, de sloop mogelijk maken van de oude gistkelders langs de Ferd. Bolstraat. Hiervoor in de plaats komt een lang gebouw waarin ligtanks zullen wor den ondergebracht. Dit gebouw maakt het t.z.t. mogelijk om de oude ligkelders en de daarop gebouwde boenplaats af te breken. Op de plaats van dit gebouw moet dan een geheel nieuwe bottelarij gebouwd worden met daaronder een nieuwe boenplaats. U ziet, een reeks van sloop en opbouw die tenslotte zal resulteren in een verjongde brouwerij. Met de uitbreiding van de bottelarij wordt intussen niet gewacht tot dit hele verbou wingsplan gereed zal zijn. Nieuwe machines zijn reeds aangekocht en deze zullen voor lopig in de boven de huidige bottelarij be schikbare ruimte worden geïnstalleerd. Een gezond bedrijf bouwt voor de toekomst! ir Van 1 tot en met 5 Maart wordt te Rotterdam de jaarlijkse ROKA (Rotterdamse Kruide niers Beurs) gehouden. Voor de vijfde maal vindt dit evenement plaats en Heineken is ook ditmaal van de partij met een welverzorgde stand van 64 m2 oppervlakte. Wie Uwer in deze periode te Rotterdam is vergete niet een paar uurtjes door te brengen in de grote Ahoy'-hallen en een biertje te drinken in onze stand. Het nummer van de stand is: 128. Ook zon der deze aanduiding zult U ons kunnen vin den, want de naam Heineken steekt in ver lichte letters overal bovenuit. Tot ziens op de Roka! 't Gaat er niet om, je vol te laten lopen; daar is het goeie spul niet voor gemaakt; als iemand zozeer naar bedwelming haakt, dan doet hij beter spiritus te kopen.... Het leukste is, een kroegje in te lopen, waar men biljart of kalm een kaartje maakt; je staat er bij, alsof het je niet raakt, maar houdt je ogen en je oren open. En in 't geroezemoes van de gesprekken, speels begeleid door 't tikken van 't ivoor, schuif je zo nu een dan je lege glas naar voor; Het grote drinken is voor de grote gekken, maar vat ge dagelijks Uw pintje bij het oor een keer of wat, dan gaat ge niet teloor! vdz

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1954 | | pagina 3