BIER- PRAAT 2Mf Addis Abeba Verzorg Uw postpapier Oranje Hein Onze bok mmmm: Van Dr F. A. de Graaff, die als Particu lier Secretaris van Z.K.FI. Prins Bernhard mee reisde naar Ethiopië, ontvingen wij het voor ons zo interessante bericht, dat bij de keur van dranken, die steeds in het Paleis in Addis Abeba voor de hoge gast van Keizer Haile Selassie gereed stonden, zich ook Heineken's Bier bleek te be vinden. De dokter voegt hieraan toe, dat hij ons bier daar diverse malen dronk. Allicht! zeggen wij, immers oude liefde roest niet." Vele van onze agenten zijn reeds geruime tijd geleden er toe over gegaan om ons viltjes-embleem op hun postpapier te laten drukken. A Wij juichen dit ten zeerste toe en gaarne zullen wij cliché's van het viltje tot Uw beschikking stellen. De afgedrukte maten zijn op het ogenblik ter beschik king. U kunt de cliché's aanvragen bij de reclameafdeling van onze brouwerij, 2e Weteringplantsoen 21, Amster dam C. Bij Uw bestelling gelieve U op te geven of U afmeting A of B wenst te ontvangen. BIER IS GEZOND Prof. Fink van de Keulse Universiteit is in een rapport voor de Europese brouwersor ganisatie tot de conclusie gekomen dat bier een sterk genezende functie vervult bij lever en galziekten. Volgens de hooggeleerde Fink hebben proe ven uitgewezen, dat bier een zeer heilzame werking heeft voor lever- en galpatiënten, die in de door hem gecontroleerde zieken huizen waren opgenomen. BIERLUCHT IS GEZOND De kelders van een bierbrouwerij te Bonn staan op het ogenblik zeer in de gunst bij moeders met kinderen, die aan kinkhoest lijden. De lucht in de kelders blijkt een uit stekend geneesmiddel tegen de hoest. Zestig kinderen uit een kindertehuis waren de eerste gasten in de kelders. Zij werden ferm aangekleed en deden aller lei spelletjes om hen in de koude ruimte voldoende warmte te bezorgen. De volgende dag bleken de twintig kinderen die de kinkhoest hadden, te zijn genezen en ook de verkoudheden bij andere kinderen waren verdwenen. De artsen hebben geen wetenschappelijke verklaring voor de genezing. Maar de bier lucht is best. In het nummer van ,,'t Meest Getapt" van 1 November, vroegen wij U, hoe U over onze bok- bierplaat dacht. De beste drie inzendin gen zouden worden be loond. Welnu, hier volgen de namen van de drie prijswinnaars, die alle drie een houtsnede van L. Strik toegezonden hebben gekregen. J. Oosten. Dokkum. W. L. de la Haye, Maastricht. W. J. v. d. Velde, Culemborg. MmMmUi n....1111 11. Als bewijs, dat gezonde concurrentie een prettig samenwerken, daar waar het pas geeft, niet in de weg behoeft te staan, moge het etablissement Festa gelden, dat in de roem ruchte dagen van de Rotterdamse Licht hoven een der hoogtepunten was van het vermaakscentrum aan de Jongkindstraat. Hier ging het om een feest van de studen ten, tevens een feest van de stad; de viering van het achtste lustrum viel samen met het gedenkwaardige feit, dat een hele straat van noodwinkels kon worden opgeruimd, omdat die winkels een nieuw permanent onderdak hebben gekregen. Voordat de tijde lijke bouwsels, welke inmiddels ook al bijna aan een derde lustrum toe zouden zijn, onder de slopershamer zullen vallen, hebben zij enkele weken tot pret-centrum gediend. Up dit terrein werkten Heineken en Oranje boom samen en zo ontstond de naam: Oranje-Hein boven de ingang van Festa, een tijdelijk café, waarin de pret hoogtij heeft gevierd en waarin dus het feestelijke bier niet heeft ontbroken.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1954 | | pagina 3